- Vi har mål om bedre orienteringsundervisning på skolene

12.02.2018 Norges Orienteringsforbund

Nyansatte Svend Sondre skal hjelpe VM-fylket mot skolekart på alle skoler – og god struktur på frivillighetsarbeidet under VM2019.

 

Ovenfor: Svend Sondre Frøshaug (i midten) flankeres av Jens Erik Mjølnerød (kretsleder i Østfold o-krets) og Per Bergerud (daglig leder for VM2019) under signering av ansettelseskontrakt.

 

Under er Svend Sondre Frøshaug og Jens Erik Mjølnerød i forgrunnen med representanter for VM2019-organisasjonen i bakgrunnen.

2018-Send_Sondre_Frøshaug-1_signerer-600.jpg

 

- Jeg er svært glad for å få en ung leder med på laget. I tillegg har han en utdanning som passer bra for oppgaven og han har lokal tilknytning til en av eierklubbene i VM-organisasjonen, sier styreleder for VM 2019 organisasjonen, Sigmund Vister.

Han snakker om Svend Sondre Frøshaug som er nyansatt i organisasjonen.

Karen som akkurat er ferdigutdannet fra Norges Idrettshøgskole, går rett ut i jobb med idretten i hjemfylke i form av en stilling som deles mellom VM2019 og engasjement for «Finn Fram i Østfold»:

- Jeg har en delt stilling hvor jeg er prosjektleder for "Finn Fram i Østfold"-prosjektet, og den andre delen er i VM2019 – hvor jeg blant annet skal jobbe med koordinering av frivillighetsbasen til mesterskapet, sier han selv og fortsetter:

- Mye av jobben for VM2019, vil i første omgang handle om å tilrettelegge for frivillighetsportalen - som skal benyttes under mesterskapet.

For det er hevet over enhver tvil at VM2019 blir et stort arrangement med mange besøkende, og da gjelder det å ha orden på de frivillige som skal hjelpe til for å skape et fantastisk arrangement.

Selv hadde Svend Sondre en slik rolle da det var VM i skiskyting i Holmenkollen tilbake i 2016. Den gang - som nå - var Per Bergerud øverste administrative leder. 

Men VM2019 skal være hele Østfolds VM, og her er hoveddelen av stillingsbrøken til Svend Sondre viktig:

- Vi ønsker en varig kompetanseheving av skolenes undervisningsopplegg for bruk av kart og kompass. Her vil Svend Sondre spille en svært viktig rolle i arbeidet ut mot fylkets skoler, sier kretsleder i Østfold o-krets, Jens Erik Mjølnerød.

Noe også den nyansatte gleder seg til:

- Jobben med «Finn frem i Østfold» blir veldig spennende. Et av målene her er at vi skal lage skolekart for alle skolene i fylket, for å legge til rette god orienteringsundervisning på skolene, supplerer han:

- Vi håper at vi da også kan øke kompetansen på orientering, og orienteringsundervisning, blant lærere.

På veien dit føler den offensive unggutten god støtte:

- Klubbene i Østfold viser stort engasjement for prosjektet, og vil være viktige for å støtte skolene i deres arbeid.

- Klarer vi å tilrettelegge for at enda flere barn og unge opplever gleden med orienteringsidretten, kan kanskje dette bidra til økt rekruttering av nye løpere til idretten.