Vårens konkurranser viser mye feil bruk av forstørret målestokk

19.05.2017 Norges Orienteringsforbund

Normriktige målestokker skal tilbys alle – med unntak av de eldre.


 

Det er i vår observert at mange arrangører tilbyr forstørrede kart i alle klasser – med unntak av seniorklassene.

Dette er ikke i henhold til regelverket, derfor ser vi nå at det er behov for å informere om hvilke regler som gjelder.

I «Regler for kartarbeid» er det eksplisitt nevnt at det er de eldre som skal kunne tilbys forstørrede kart. 

Det vil si at i konkurranseklassene skal alle unntatt de eldre få kart i en av kartnormenes målestokker – som er 1:15000 / 1:10000 for skogsorientering og 1:5000/1:4000 for sprintorientering.

Dette innebærer også de yngre (ungdomsklassene).

Ved spørsmål eller uklarheter rundt dette:

Arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen: jan.arild.johnsen@orientering.no