Uttaksløpene til junior-VM går på kart tegnet etter den nye kartnormen

20.05.2017 Norges Orienteringsforbund

Se de viktigste endringene fra gammel kartnorm.


 

I vår kom det ny kartnorm fra Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) – ISOM 2017.

Inneværende sesong kan en fremdeles benytte den gamle kartnormen (ISOM 2000) til konkurranser på alle nivåer, men det som er viktig er at en klart og tydelig i innbydelser ol. Kommuniserer hvilken kartnorm som er benyttet i utarbeidelse av kartet.

Til uttaksløpene for junior-VM – som skal gå i Arendal om en drøy uke – er det nye kartet tegnet etter den nye kartnormen, ISOM 2017. For at dette ikke skal skape unødvendige misforståelser eller uklarheter ønsker vi å formidle noen av de viktigste endringene dette innebærer.

Alle endringer i ISOM2017 finner du: her

 

Dette er i engelsk språk.

For å oppsummere noen av de vesentlige endringene:

* En del av prinsippene og symbolene i sprintkartnormen er nå også tatt i bruk i kartnormen.

Blant annet når det gjelder barrieresymboler. En del slike er gjort tydeligere (tjukkere), og det er også innført upasserbar vegetasjon.

Det skilles også mellom passerbart og upasserbart vann.

Jernbanesymbolet er endret.

Bebyggelsesymbolet er fjernet, og det er innført et symbol for forbudtområde med samme signatur (olivengrønt) som et av alternativene.

Overbyggsymbolet er innført med samme signatur som i sprintkartnormen.

* Lysegrønt og mellomgrønt er justert ned i intensitet (fra 30% til 20% og fra 60% til 50%).  For "undervegetasjon" har den tetteste varianten blitt litt mer grønn (tjukkere streker).

* Hjelpekurvene er tynnere, og stiplingen lengre.

* Uthogd linje har fått kortere stipling, og skal kombineres med gult/grønt for å indikere løpbarhet langs linja - som avviker fra omgivelsene.
Symbolet kan nå også benyttes på andre traseer gjennom terrenget enn uthogde linjer.

* Løypetrykksymbolene har blitt justert, og skal nå alltid skaleres med målestokken.

* Løypetrykksymbolet for forbudtområde er nå en krysskravur.

* Settet med symboler for spesielle detaljer er "rasjonalisert".

Det er ikke lenger krav om å spesifisere på kartet hva symbolene for spesielle detaljer representerer.

* Steingrunn/ur er delt opp i tre løpbarhetsklasser.

* Blokkfelt og bruddfelt har fått en egen klasse for redusert løpbarhet.

* Magnetisk nord-linjene har fast avstand i meter uansett målestokk.

* (Passerbare) skrenter er tynnere.

* Det er mulig å benytte svartgrønn stipling i stedet for svarte prikker for tydelig vegetasjonsgrense.

* Det er innført et symbol for å vise hvor kartutdeling er dersom den er plassert langs ei merkaløype.

For dem som tegner kart, er det ellers verdt å notere seg at noen kartsymboler har flyttet plass/nummerering.