«Spørretimen» på torsdag gir juniorløpere innspill på omstilling til konkurransesesong!

13.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Få svar på hvordan du skal være best mulig forberedt til en travel høstsesong.

 

 

Torsdag 18. juni arrangeres webinar med temaet «Fra sommertrening til konkurransesesong».

 

Det er sportslig utviklingsansvarlig, Håvard Haga og ansvarlig for Jenteprosjektet, Fanny Horn Birkeland, som «holder i» seansen.  

 

Dette er det første av denne type seanser som de to nevnte etter hvert vil ha regelmessig, cirka hver 14. dag.


Målgruppe og tema vil variere- denne gangen er det for juniorløpere, seinere kan også seniorer inviteres med, samt trenere, ledere og D/H15-16.

 

Målet til de to nevnte, Haga og Horn Birkeland, er å bli bedre kjent med o-Norge, være mer tilgjengelige og senke terskelen for at juniorløpere/unge seniorer kan ta kontakt med dem.


Første steg på den veien tar en på torsdag.

 

Innbydelse

 

Påmeldingslenke til seansen torsdag 18.juni ordner du: her

 
Påmeldingsfrist er klokken 19 samme dag.

Seansene vil alltid ha et åpningstema (ca 10-15 min), deretter besvares spørsmål i chatteforumet om alt innenfor treningsrelaterte temaer, kommende aktiviteter osv frem til 1 time har gått.

Man vil ha anledning til å være anonym i chatten. De spørsmålene som ikke blir besvart innen timens utløp, vil bli besvart i løpet av en dag eller to i etterkant inne i chatteforumet.

Tanken er at en også enkelte ganger vil invitere inn andre «fagpersoner» eller landslagsutøvere til å være med å svare på spørsmål!