Spillemidler til utstyr

04.02.2019 Norges Orienteringsforbund

Husk søknadsfristen til utstyrsordningen – som er 6. februar!

 
 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der klubber og grupper blir tildelt midler inntil 33% av utstyrets kostnad.
 

Informasjon om dette – som gjerne kalles utstyrsordningen - er sendt til alle orienteringsklubber.

 

Dette inkluderer både informasjon om selve utstyrsordningen og hvordan en søker.


Denne e-posten ble sendt ut medio januar.
 

I denne omgang gjelder ordningen for utstyr med fakturadato i 2018.

Fakturaer med dato i januar 2019 skal være med i neste års søknadsrunde.


Søknadsfrist er 6. februar.
 

Lagene søker på samme måte som i fjor via Sportsadmin, men nytt av året er at faktura skal sendes inn sammen med søknaden.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til 

oystein.hildeskor@orientering.no


Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.


Etter at alle søknader er behandlet, vil NIF tildele midlene. Alle søknader får den samme avkortningen dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler.

Orienteringsklubber har lov til å søke om støtte på følgende utstyr:
- Utstyrspakke til pre-o 
- Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker
- Startklokke - Postenheter
- Utlånsbrikker til rekruttering
- Arrangementstelt


NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette.
 

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: 

support@idrettsforbundet.no

 

Øvrige spørsmål kan rettes til 

lonekarin.brochmann@orientering.no

 
oystein.hildeskor@orientering.no