Sparebankstiftelsen DNB støtter vårt skoleprosjekt i tre nye år!

05.07.2022 Pressemelding

6 millioner i støtte skal gi tusenvis av barn og unge mulighet til å få glede av orienteringsopplæring.


 

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for ytterligere støtte til vårt skoleprosjekt. Takket være tilskuddet på 6 millioner kroner vil tusenvis av barn og unge få glede av nye kart, spennende aktivitetsmateriell og oppdaterte nettressurser.

 

Våre klubber vil få tilskudd til å lage kart og enda flere skal gå på kurs for å lære seg å tegne kart. Dessuten skal mange lærere gis tilbud om kurs for å oppdatere sine kunnskaper og få erfare at orientering er vilt, vakkert og rått!

 

- Tildelingen er kjærkommen», sier prosjektleder Henning B. Carlsen og fortsetter:

- Nå kan vi videreføre og videreutvikle prosjektet som startet opp i 2020.  I portalen www.skoleorientering.no er det nå 1000 kart og i årene som kommer vil det bli enda flere. Her finnes et kjempepotensial for lærerik orienteringsaktivitet. Det blir også interessant å starte arbeidet med et nytt digitalt nettkurs. I tillegg har vi flere ideer som nå kan jobbes videre med utover sommeren og høsten – det blir en spennende tid.

 

Med de tildelte midlene ønsker en å kunne synliggjøre idretten og oppleve økt rekruttering av barn, unge og deres familier, samt skape varig deltakelse i de lokale orienteringsklubbenes aktiviteter.