Sørg for å ta trenerattesten!

29.05.2023 Norges Orienteringsforbund

Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i Norsk Idrett.

 

Implementeringen av obligatorisk Trenerattest er godt i gang.  Status 9. mai 2023 er at over 65.000 har fullførte attest totalt i idretts-Norge. Dette fordelt på ca. 40.000 unike trenere.

Norges Idrettsforbund melder at dette er gode tall, men fremdeles mangler mange trenere og Idrettslag.

Derfor er det viktig at idrettslagene sjekker status i sin klubb og følger opp de trenerne som ikke har fullført trenerattesten. 

For Norsk Orientering viser statistikken 100 klubber med totalt 460 registrerte trenerattester. Av disse har 310 trenere tatt trenerattest, men 85 av disse avventer godkjenning av klubben.  
 

Informasjon om trenerattesten, direkte lenke til testen og brukerveiledning for klubb får du på denne siden: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/


Leder, nestleder, daglig leder, sportslig leder, adm. leder (ansatt), politiattestansvarlig, medlemsansvarlig og org. ansvarlig klubb har tilgang til klubbens oversikt og kan sørge for å godkjenne forespørsler.

Trenerattesten gir idrettslaget mulighet til å få oversikt over hvilke trenere som er aktive i klubben, og om trenerne har fremvist politiattest.

Fristen for implementering av Trenerattest i barne- og ungdomsidretten er 1.juni 


https://minidrett.no/trener får også idrettslaget en enkel statistikk over idrettslagets aktive trenere. 
 
Vi oppfordrer alle klubber/grupper i orientering til å sørge for at sine trenere har fullført Trenerattest og også framvist politiattest og sørge for å godkjenne dette.

 

Se også informasjon på Norsk Orientering sin hjemmeside: http://www.orientering.no/trenerattesten/