Søknadskjema for løpere med landslagsambisjoner i 2022-sesongen!

13.10.2021 Norges Orienteringsforbund

Send en kort tekst om hvorfor du bør være en del av landslagsopplegget kommende sesong.

 

Over: Kasper Fosser hadde mye å juble for i 2021-sesongen.

 

2021-sesongen går mot slutten, og da er det naturlig å rette blikket mot det som venter i 2022.


I landslagsorganisasjonen ser en på hvordan strukturen på landslaget skal være i 2022, samt hvilke utøvere som skal være en del av Norges Orienteringsforbunds landslagsopplegg.

 

En del utøvere har både vært på landslag og representert Norge i løpet av 2021-sesongen, men det er også andre utøvere med mål, ambisjoner og en hverdag tilrettelagt for å kunne prestere internasjonalt i orientering.


For at landslagsledelsen skal få god oversikt, bes alle med ambisjoner om landslaget i 2022 å sende inn en «søknad», hvor en skriver litt om seg selv og sin treningshverdag.

 

Denne finner du via link nedenfor:


 word


 PDF

  

Ferdig utfylt «søknad» sendes landslagssjef Janne Salmi:

 

Janne.salmi@orientering.no

Innen 15. oktober!