Søk om støtte til gode sommeraktiviteter for barn og unge!

01.03.2021 Norges Orienteringsforbund

Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra til åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter.


 

Koronapandemien er ikke over, og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. Derfor ønsker Gjensidigestiftelsen å bidra til å skape gode sommeropplevelser for barn og unge i 2021.

Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte.

Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobber for ungdom som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. 

Søknadsfrist er 9. mars 2021. 


Se mer: her