Søk om midler til å inkludere sårbare grupper!

20.09.2023 Norges Orienteringsforbund

Alle kan søke om midler via Idrettsforbundet til Stiftelsen Dam.

 Alle kan søke om midler via Idrettsforbundet til Stiftelsen Dam.


Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam i Helseprogrammet eller Utviklingsprogrammet.

Prosjektet må fremme fysisk eller psykisk helse for en sårbar eller utsatt gruppe.

For eksempel mennesker med en funksjonsnedsettelse, med minoritetsbakgrunn eller med en fysisk eller psykisk sykdom.

Søknadsfristen i Helseprogrammet er løpende.

Søknadsfristen i Utviklingsprogrammet er 15. november.

 

Les mer om hvordan du skal gå frem for å søke: her