Søk om ekstraordinært tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger

09.05.2022 Pressemelding

Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd.

 

Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina får delta i fellesskapet og opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn.

Søknadsfrist er fredag 20. mai 2022.

Alle idrettens organisasjonsledd (idrettslag, idrettskretser, idrettsråd, særforbund og særkretser/-regioner) kan søke direkte til IMDi. Norges idrettsforbund kommer også til å søke IMDi i samme ordning. Dersom Idrettsforbundet mottar midler, vil disse lyses ut i idrettsorganisasjonen. Idrettsforbundet oppfordrer uansett idrettens organisasjonsledd som ønsker å igangsette aktuelle inkluderingstiltak, til å søke direkte. 


Les mer: her