Schøning og Sirum best i løypeleggerkonkurransen for sprint!

14.05.2020 Norges Orienteringsforbund

«Viser en særlig forståelse for moderne sprintorientering!»

 

Juryen – med duoen Niklas Profors og Bojan Blumenstein – har gjort en solid jobb med vurdering av bidragene som ble sendt inn i løypeleggerkonkurransen for sprint, og vi vil presentere de 6 beste.


De presenteres to hver dag.


Nedenfor ser du de to foregående dagers presentasjoner av de løypene som kom på plassene 3 – 6.


Du kan se nummer 5 og 6: her


Løypene som kom på 3.- og 4. plass er presentert: her

 

Da er vi kommet til toppen av pallen, og de to beste.


Det som er verdt å notere seg er at Eskil Schøning går til topps i denne løypeleggerkonkurransen. Dette er samme mann som også gikk til topps i løypeleggerkonkurransen som ble holdt for langdistanseløyper tidligere i vår.


Nå er bedømming av løyper – i slike løypeleggerkonkurranser – ingen eksakt vitenskap, men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at danske Eskil Schøning vet å legge løyper som frister å begi seg ut i.


Nummer 2 i denne løypeleggerkonkurransen er heller ikke noe ukjent navn. Paul Sirum er norsk mester på mellomdistanse fra 2018 og VM-løper på samme distanse i fjor.
 

Nedenfor får du se løypene, juryens kommentarer og samtidig kan du også bruke «RunningWild» - som gir deg mulighet til «gjennomløping».


Helt i bunnen ser du også alle innsendte bidrag.

 


1 - Eskil Schøning

Vinnerforslaget utmerker seg positivt og viser særlig forståelse for moderne sprintorientering. Ikke bare holder strekkene jevn, høy kvalitet, men løypen inneholder både en fungerende arenapassering, kartbytte, smarte sperringer og varierte utfordringer. Forslaget vurderes som en veldig god og realistisk konkurranseløype. Kartbyttet gir god lesbarhet for hele løypen. Samtidig gjør det at de avsluttende utfordringene holdes hemmelig frem til byttet. 

Det er fremfor alt løypens andre del som er sterk, hvor post 10, 12 og 16 utmerker seg ekstra positivt. Disse 3 kan løses på flere ulike måter, samtidig som juryen mener at det er mulig å tjene tid gjennom riktige valg. 

Løypeleggeren har lagt tydelig vekt på langstrekket 6-7. Strekket er interessant, men etter juryens vurdering muligens litt i overkant langt og komplekst. Juryen var ikke udelt fornøyd med strekket, da det for mange løpere vil være vanskelig å gjøre et godt og bevisst valg. Partiet fra post 3-6 er dog lite krevende slik at det gir løperen muligheten til å vurdere veivalget til post 7. 

Totalt sett er dette en veldig god konkurranseløype hvor startens plassering, bruk av publikumspost og kartbytte er med på å gi et realistisk inntrykk, samtidig som flere nøkkelstrekk er godt knyttet sammen til en helhet. Til tross for noe usikkerhet knyttet til det lengste strekket ble juryen enig om at dette forslaget er en verdig vinner av denne løypeleggerkonkurransen.
 

Løypen
 

OppmålingRunningWild

Passord: Kronstad


2 - Paul Sirum
Forslaget holder jevnt og høyt nivå, uten virkelig svake partier. Mange konkurransebidrag ligner i trasévalg, men denne er løst best totalt sett. Blant annet så mange tilsvarende utfordring som denne løypeleggeren fra post 2-3, men i dette forslaget er det bedre løst ved bruk at sperring av veien på venstrealternativene. Kortstrekkene fra 3-6 fungerer bra og postene er plassert slik at det er lett å tape tid hvis man ikke er presis og på forskudd.

Flere andre løyper hadde lignende utfordringer med å komme fra øst til vest av kartet, og også i denne løypen blir strekket 6-7 lite utslagsgivende sett til veivalg. Samtidig ha denne løypeleggeren klart å lage et strekk med mange retningsforandringer, og gjennomføring blir viktig for å ikke tape tid.

Strekkene fra 7 til 11 er fine, med mulighet for å spare tid både på gode veivalg og effektiv gjennomføring. For langstrekket 11-12 er det mer å hente, noe som synes på flere andre konkurranseforslag. Den avsluttende delen er ikke lagt særlig vekt på, siden den delen av kartet ble fjernet etter at konkurransen var åpnet. Likevel kan vi løfte frem post 15 som et interessant strekk med flere muligheter for å både tape og tjene tid.

Totalt sett en fin løype med jevn og høy kvalitet som gir pallplassering for denne løypeleggeren.
 

Løypen
 

Oppmåling

 


RunningWild

Passord: Kronstad

 

 

 

 

 

Alle løyper