Samordnet rapportering er åpnet

04.04.2017 Norges Orienteringsforbund

Alle idrettslag og grupper i idrettslag må registrere sine opplysninger innen 30. april.

 

 

Fram til 30. april skal alle idrettslag og grupper i idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund registrere sine opplysninger i KlubbAdmin. Link til KlubbAdmin: https://ka.nif.no/

Samordnet rapportering åpnet lørdag 1. april og stenger 30 april. Nytt av året er at idrettslagene kan søke om momskompensasjon og oppdatere styret i Brønnøysundregistrene som en del av Samordnet rapportering til NIF.

For å forenkle prosessen med Samordnet rapportering så har også Medlemsansvarlig mulighet til å sende inn rapporteringen, inklusiv å oppdatere styret og søke om momskompensasjon.

Uansett om idrettslaget organiserer en eller flere idretter så må man inn både på hovednivå og gruppenivå for å registrere.

Hva idrettslaget på hovednivå skal gjøre:

-          Registre antall medlemmer i idrettslaget
-          Svare på spørsmål fra NIF
-          Oppdatere organisasjonsinformasjon
-          Søke om momskompensasjon
-          Oppdatere styret 

Hva grupper i idrettslaget skal gjøre:

-          Registrere aktive medlemmer i de grenene medlemmene er aktive i
-          Registrere aktive funksjonshemmede medlemmer i de grenen medlemmene er aktive i
-          Svare på spørsmål fra NOF
-          Oppdatere organisasjonsinformasjon for gruppa
-          Oppdatere leder i gruppa (eventuelt andre roller)

Oppdatering av opplysninger i Brønnøysundregistrene
Ved endringer i styret i idrettslaget vil dere etter fullført registrering få informasjon om at dere samtidig kan oppdatere Brønnøysundregistrene  Du må trykke på knappen som bekrefter at du vil sende melding til Brønnøysundregistrene for å gjennomføre dette. Det er kun de som har en rolle i styret i idrettslaget som kan sende og signere meldingen til Brønnøysund. 

Oppsummering og kvittering
På siste arkfanen vil dere få en oppsummering av det som leveres til NIF. Etter at dere har fullført og gått til hovedsiden vil dere kunne laste ned kvitteringen samt få status på søknaden om momskompensasjon.

Utfylling av momskompensasjonssøknad
Søknad om momskompensasjon gjøres også i Klubbadmin. Det enkleste er å gjøre dette ifm samordnet rapportering, men det kan også gjøres seinere, innen 15. august.  

Hjelp

Klikk her for videoveiledning av Samordnet søknad og rapportering

Kontakt NIF IT support på 03615 eller support@idrettsforbundet.no eller din idrettskrets om du har spørsmål knyttet til det tekniske ved registreringen.

Norges Orienteringsforbund kan kontaktes for spørsmål om hva som skal registreres.  

Kontaktpersoner i NOF
Lone Brochmann, lonekarin.brochmann@orientering.no eller 970 82 377
Vigdis Hobøl, vigdis.hoboel@orientering.no eller 924 92 290

Husk! Samordnet rapportering er en plikt og aktivitetstallene er viktige for Norsk Orientering!