Russlands deltakelse i internasjonal orientering besluttes etter ankebehandling i CAS

13.01.2020 Norges Orienteringsforbund

Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) bestemte i helgen å avvente endelig beslutning angående Russland.


 

IOF Council har diskutert WADAs beslutning angående utestengelse av Russland på grunn av manglende etterlevelse av antidopingreglementet. Per i dag vil en ikke foreta seg noe, da saken er anket til CAS, og endelig beslutning fra CAS først er ventet i mars/april 2020.01.12


Men om sanksjonene fra WADA blir opprettholdt etter behandling i CAS, vil det føre til:

- Russland vil ikke kunne arrangere noe VM innenfor noen av IOFs grener

- de tre europamesterskap som er lagt til Russland de kommende årene, vil ikke bli berørt. Dette gjelder EM i ski-o 2020, EM i orientering 2021 og EM i sykkel-o 2021.

- mesterskap på aldersbestemt nivå, som junior-VM og veteran-VM, vil ikke bli berørt.


Student-VM i orientering 2020 – som er lagt til Russland – ligger ikke under beslutningsmyndigheten til IOF. Her vil informasjonen rundt arrangementet komme fra studentidrettsforbundet, FISU.

 

Se ellers også:

WADA decision on RUSADA and potential consequences for the IOF