Rekorder for Verdens o-dag

25.06.2018 Norges Orienteringsforbund

Over 350 000 deltok i massemønstringen! 

Opptellingen er nå avsluttet for verdens o-dag og det er satt både verdensrekord og norgesrekord i antall registrerte deltakere.


På verdensbasis lyder den nye rekorden på hele 358 735 deltakere fra til sammen 81 land. Det er over 70000 flere enn i fjor.


I Norge er det registrert 35 094 deltakere på 243 arrangementssteder.

Dette er en økning på cirka 10 000 deltakere sammenliknet med i fjor, og Norge er dermed det landet som har økt nest mest på verdensbasis etter Russland.
 

Norge er også på 2. plass hva gjelder antall deltakere, noe vi har all grunn til å være stolte av.

Øverst troner Tyrkia med rundt 80 000 registrerte deltakere!
 

Mange klubber og skoler har vist stort engasjement for verdens o-dag, og sett muligheter og potensiale i å markedsføre og synliggjøre orientering for flere.

Lokalt har mange klubber bistått skolene med tilrettelegging av kart med o-opplegg, opplæring av elever og lærere og også arrangert verdens o-dag.

Det har også vært mange klubbarrangement på kveldstid der det er  gjort en ekstra innsats for å få med nye til å prøve orientering.


Norges Orienteringsforbund retter en stor takk alle for en super innsats i årets verdens o-dag (WOD).
 

I skrivende stund er ikke endelig dato og uke for verdens o-dag i 2019 klar, men vi vet at det blir omtrent i samme periode som i år.

Så det er bare å sette i gang planene for verdens o-dag våren 2019, og målsetting om ny deltakerrekord! 


Følg med på: 

http://worldorienteeringday.com/