Planlegger å arrangere Hovedløpet på oppsatt dato

25.05.2020 Norges Orienteringsforbund

Skal være teknisk mulig å få til konkurransene 1.- og 2. august.

 

Arrangøren, Østmarka OK, planlegger fortsatt å arrangere Hovedløpet på oppsatte datoer, som er 1. og 2 august.

En forholder seg da til smittevernmyndighetene som etter sigende opp for arrangementer med opptil 200 personer fra 15. juni om smittesituasjonen tilsier det.

Dette vil gjøre det teknisk mulig å arrangere Hovedløpet, med tilpasninger hva gjelder starttider og antall personer på arena.

Når det gjelder O-landsleiren arbeider en aktivt med å finne en løsning for den.

Her handler det om å få dette til i dialog med kommuneoverlegen om retningslinjer, det innebærer at en må se etter alternative overnattingsplasser. Skole – som opprinnelig var planlagt – er ingen løsning slik situasjonen er med de smitteverntiltak vi har i samfunnet.

Kretsstafetten vil ikke være mulig å gjennomføre slik situasjonen ser ut fremover.


Det er også lagt ut treningsløyper for alle Hovedløp-klasser.

Mer informasjon om dette finner du på arrangøren, Østmarka OK, sine hjemmesider.


Østmarka OK

 

trening_mai.jpg