Orienteringsforbundet stiller seg bak vedtaket om å avlyse all aktivitet

13.03.2020 Pressemelding

Er 100% lojal overfor myndighetenes anbefalinger og vedtak.

 

 

Norges orienteringsforbund stiller seg selvfølgelig 100% lojalt bak myndighetenes vedtak om å avlyse all organisert idrettslig aktivitet inntil videre og i påvente av nye anbefalinger og vedtak.

 


Vedtaket om avlysning gjelder i første omgang fram til 26. mars. Vi følger utviklingen nøye, og vil legge ut ytterligere informasjon så snart vi vet mer.

 

 

Det er imidlertid ønskelig å gjenoppta normal aktivitet så snart som mulig, innenfor rammen av hva myndighetene anbefaler/pålegger.

 

Vi anbefaler at klubber som planlegger aktivitet i tiden rett etter 26. mars er forsiktige med å inngå økonomiske forpliktelser.

 

Frivillig arbeid og forberedelser er det ingen begrensninger for, forutsatt at man ivaretar hensyn til smittevern.

 

Inntil videre kan ikke Norges orienteringsforbund gi noen klare svar på hva som vil skje etter 26.mars.

 

 

Se også:

 

Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

 

Avlysning av landslagssamlinger

 

Utsettelse av Norges Orienteringsforbunds forbundsting

 

Informasjon fra Idrettsforbundet angående koronavirus  

 

Viktige råd mot spredning av Corona-viruset