Oppdatering av kartnormen for sprint og sykkel-o

24.01.2022 Norges Orienteringsforbund

Det Internasjonale Orienteringsforbundet – ved kartkomitéen – har oppdatert kartnormene.


 

Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) har vedtatt endringer i kartnormen for sprintkart og for kartene til sykkel-o. Disse endringene gjelder fra januar inneværende år.

 

Da sykkel-o er relativt lite utbredt i Norge, er det først og fremst endringene i sprintkartnormen som er interessant for våre medlemmer.


De fleste endringene i denne oppdateringen av sprintkartnormen handler om å gjøre såkalte «multi-level» objekt, for eksempel broer som passerer over en (gang)vei bedre lesbart.

 

Alle de konkrete endringene finner du beskrevet på IOF sin hjemmeside (i engelsk språkdrakt): her

 

Du finner den nye versjonen av sprintkartnormen (for nedlasting): her

 


Den er også lagt ut på Norsk Orienterings hjemmeside – sammen med andre kartnormer: her

 

Etter hvert vil det komme en norsk oversettelse også av denne oppdaterte sprintkartnormen.