Ønsker du å sitte i Parautvalget i Norsk Orientering?

10.09.2018 Norges Orienteringsforbund

Oppretter Parautvalg for å fremme og utvikle orientering for personer med funksjonsnedsettelser.

 

 

 

Norsk Orientering skal opprette et eget parautvalg som skal arbeide med å fremme og utvikle orientering for personer med funksjonsnedsettelser.

Nå søkes engasjerte personer som kan tenke seg å bidra.

Utvalget blir opprettet for denne tingperioden (frem til våren 2020).

Er du en slik person, eller kjenner du noen som kan være aktuelle kandidater, så send inn innspill til fagkonsulent paraorientering:

Lone Brochmann, mail: lonekarin.brochmann@orientering.no

Det er et mål at utvalget skal ha god kjønnsbalanse, aldersvariasjon og geografisk spredning.


Frist for innmelding av kandidatur: 16. september

 

Mandatet for Parautvalget:

Parautvalget skal bistå styret i Norges Orienteringsforbund med å:

 • Gi råd i politiske saker som omhandler paraorientering

 • Fremme paraorientering i Norsk Orientering

Parautvalget skal bistå administrasjonen med:

 • Følge opp utviklingen av paraorientering i Norsk Orientering

 • Arbeide for at alle grupper innenfor målgruppen har et tilbud

  • Bevegelseshemmede

  • Hørselshemmede

  • Synshemmede

  • Utviklingshemmede

  • Skjulte funksjonsnedsettelser

 • Faglig innspill for å utvikle kurs om paraorientering

 • Uttakskriterier til Deaflympics og andre internasjonale mesterskap for hørselshemmede

Parutvalget skal være pådriver for:

 • Å rekruttere nye utøvere til paraorientering

 • Å utvikle mosjonsaktivitet innenfor paraorientering

 

I tillegg til parautvalget er det et eget pre-o utvalg som jobber konkret med grenen pre-o.

Det vil der det er naturlig være samarbeid mellom disse to utvalgene.

 

Spørsmål om parautvalget kan rettes til fagkonsulent i paraorientering:

Lone Brochmann, mail: lonekarin.brochmann@orientering.no, tlf. 97082377