Ønsker din klubb bistand til kurs og opplæring av skoler?

12.03.2019 Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund tilbyr gratis undervisningstilbud og materiell!


 

 

Det finnes i underkant av 3 000 grunnskoler i Norge. Mange av skolene og lærerne vil nok sette pris på gratis kurs, undervisning og materiell som er relevant for flere av målene i læreplanen. Vi vet at mange lærere og elever trenger økt kompetanse for at målene som omhandler forståelse og bruk av kart skal bli nådd. Dette gjelder spesielt for kroppsøvingsfaget, men også for matematikk og samfunnsfag. 

 

NOF ønsker å besøke barneskoler og tilby kurs, undervisningsopplegg og aktiviteter for både ansatte og elever. 

 

Får elevene et positivt første møte med orientering i skolen, kan vi håpe på økt rekruttering til den lokale orienteringsklubben. Og det er noe vi alle ønsker! Ifølge klubbundersøkelsen som mange klubber besvarte høsten 2018, er nettopp rekruttering et prioritert område.

 

For å få til dette oppfordres deres klubb til følgende:

 

Formidle invitasjonen nedenfor til skolene i deres nærområde. Viktig: Fyll ut klubbens informasjon nederst i invitasjonen. Sjekk at bilder/logo ikke dekker tekst og at dokumentet er kun to sider.


Tenk igjennom hvem det er lurt å gi invitasjonen til for å få positiv respons: rektorer, gymlærere, lærere dere kjenner fra før, o-løpere som arbeider på skolen, eksisterende kontaktpersoner mellom skolen og klubben eller til sentrale personer i kommunen.


Det er ønskelig at klubben stiller med en representant på lærerkurset. 


Lage et enkelt informasjonsskriv til skolens elever om orienteringsklubbens aktuelle aktiviteter, som kan deles ut som ranselpost og/eller legges på skolens digitale læringsplattform i etterkant av kurset.


Se potensialet i å ha tilpassede treninger for nye barn og unge like i etterkant av skolebesøket. Planlegg enkle, gjenkjennelige og morsomme aktiviteter slik at barna opplever mestring på treninga. 

Send aktuelt kart for bruk på kurset til ansvarlig i NOF, etter at avtale med lokal skole er gjort. Helst skolegårdskart, ev. sprintkart eller nærkart der skolen er med. Kartet vil bli lagt på portalen skoleorientering.no . (Mail om portalen ble sendt klubben i desember.)

Når en skole har inngått avtale bør lærere fra naboskoler inviteres til lærerkurset. Ansvarlige i NOF koordinerer dette i samarbeid med klubben.

 


For mer informasjon, se:

 

 Informasjon til klubbene som ønsker kurs- og undervisningstilbud til skoler i deres område (PDF)

 


 Invitasjon klubbene kan sende til skolene (word)

 

 Ved spørsmål:

 

Ansvarlig for gjennomføring

Henning Bratland Carlsen, prosjektleder «Orientering i skolen»
Ansatt i Norges Orienteringsforbund.
Jobbet som lærer i grunnskolen i 17 år.
Har erfaring som leder for barn, ungdom og sportslig aktivitet i egen orienteringsklubb de siste 10 år.
Tlf: 45293210 / Mail: HenningBratland.Carlsen@orientering.no