Obligatorisk utprøving av nytt klasse- og løypetilbud i 2020

01.02.2020 Norges Orienteringsforbund

Gjelder for nasjonale- og kretsløp kommende sesong.

  

På grunnlag av erfaringer i 2019, ble det lagt fram et nytt justert klasse- og løypetilbud på Kretsledermøtet (KLM) 8. november 2019. Forslaget ble vedtatt med noen tilpasninger som obligatorisk prøveår i 2020 i alle NA- og K-løp i orientering.


En obligatorisk utprøving vil gi mulighet for et bedre vurderingsgrunnlag før en kan fatte et endelig vedtak. 

Det vil bli lagt opp til en god evalueringsprosess på bakgrunn av erfaringer fra testing av de nye obligatoriske klassene i 2020.

Det er per i dag ikke gjort vedtak om justeringer i nåværende konkurranseregler. Det vil være mer riktig å gjøre dette på grunnlag av utprøving og erfaringer, noe som aktuelle utvalg i forbundet vil følge opp.

 

Forbundet vil benytte sine informasjonskanaler for å informere om det nye klasse- og løypetilbudet.

Vi ber også om at klubber og kretser bidrar til å gjøre dette godt kjent.


Første informasjon om nye klasser i 2020 ble sendt ut til samtlige klubber og kretser 28. nov. 2019.

 

Nytt klasse- og løypenivå 2020 ligger på orientering.no, under Lover og regler - konkurranseregler HER

 

Det er altså arrangører av Nasjonale (NA) – og kretsløp (K) som det nye klassetilbudet er obligatorisk utprøving i 2020. Andre kategorier av løp, eks. NÆ-løp står fritt, men det vil være fint om man vil benytte klassene der det passer inn.   

 

Nødvendige tilpasninger av klasser er foretatt i Eventor. I tillegg er det også foretatt tilpasninger i forehold til visning av resultatlister i yngre klasser og de nye åpne klassene. 

Nærmere forklaring på det nye klassetilbudet kan leses i informasjon om klasse- og løypetilbud 2020: HER  

 

 

Oversikt nye Klasser og løypenivå i orienteringsløp 

Obligatorisk prøveår i 2020 for alle NA- og K-løp. Vedtak Kretsledermøte (KLM) 8. nov. 2019. 

2020_nye_klasser-løyper-1.JPG

 

Åpne klasser skal erstatte flg. klasser:  

D/H11-12N, D/H 13-16N, D/H 13-16C, D/H 15-16B, D/H 17-20B, D/H 17-N, D/H 17-C, D/H 17-B. 

Flg. skal gjelde for åpne klasser:  

  • Alle åpne klasser skal ha tilbud om direktepåmelding på arena. 
  • Arrangør kan opprette kort og lang løype på flere nivå. 
  • Fri start fra første ordinære start. N-åpen kan starte 1 time før ordinær start. 
  • Klasser er ikke delt på kjønn. 
  • Tillatt med samløping og skygge / ledsager. 
  • Kart for N-åpen, N2-åpen 10-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige åpne klasser får kart på start.  (for øvrig får aldersklasser opp til og med 12 år kart på arena) 
     

2020_nye_klasser-løyper-2.JPG