Nytt klasse- og løypetilbud for utprøving i 2019

26.02.2019 Norges Orienteringsforbund

Vedtak på forbundstinget gjennomføres for å gi bedre tilpasning til barn og ungdom.

 

 

Etter vedtak på forbundstinget mars 2018, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på klassetilhørighet og løypetilbudet for barn og ungdom og legge det fram for kretsledermøtet (KLM) høsten 2018.

Hovedhensikten med et nytt/endret klassetilbud er å få flere nybegynnere, spesielt barn og ungdom, til å delta i o-løp og få en raskere mestringsfølelse og en enklere overgang til ordinære klasser.

 


Arbeidsgruppa la fram et velbegrunnet forslag på KLM og fikk tilslutning til at forslaget med noen mindre justeringer kan testes ut allerede i 2019.

Vi anbefaler å lese forslaget til KLM med begrunnelse (sak 6.3)  og protokoll som kan leses i helhet på forbundets hjemmeside her.


2019 blir et test-år før det deretter gjøres en grundig evaluering med forslag til nødvendige justeringer og endelig vedtak på KLM i november 2019.


Alle arrangører kan fritt teste ut det nye klasse- og løypetilbudet i 2019


Forbundet vil oppfordre alle arrangører til å teste ut det nye klasse- og løypetilbudet. Det vil fortsatt være mulig å benytte dagens klasse- og løypetilbud så det nye forslaget må ikke oppfattes som et krav, men en god mulighet til å prøve ut noe nytt. 

Nødvendige tilpasninger av klasser er foretatt i Eventor. I tillegg er det også foretatt tilpasninger i forehold til visning av resultatlister i yngre klasser og nye utviklingsklasser.  


Hovedendringene i det nye tilbudet framgår i informasjon om klasse- og løypetilbud 2019 som kan leses   her

 


Nytt klasse- og løypetilbud vises konkret i en tabelloversikt med utfyllende informasjon om løypenivå og viktige tilleggsopplysninger. De nye klassene er uthevet.

Se  her