Nyopprettet parautvalg i Norsk Orientering

20.11.2018 Norges Orienteringsforbund

Arbeider for å løfte paraorienteringstilbudet i Norge.

Fredag 16. november var det styremøte i forbundsstyret til Norges Orienteringsforbund. Her ble det vedtatt at det skal være et parautvalg i Norsk Orientering. Dette kom som følge av at forbundstinget i vinter vedtok at paraorientering skulle være et av hovedområdene i strategiplanen til Norsk Orientering. 

Hovedmålet i strategidokumentet for paraorientering er: 

  • Ha tilbud til personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å utøve orientering

Målet med parautvalget er å løfte paraorienteringstilbudet i Norge og jobbe med hovedmålet som er vedtatt. Det har blitt satt en hovedutfordring i strategidokumentet: 

  • Å engasjere klubber til å tilrettelegge orienteringstilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Inkludere paraorientering inn i klubbenes eksisterende arbeid med å ha et tilbud til de igjennom hele sesongen.

Dette utvalget hadde deretter sitt første møte under kompetansehelga.

Utvalget hadde sitt første møte rett i etterkant av styremøte, der alle medlemmene var tilstede. Det ble kartlagt nåsituasjonen og diskutert hva som må til for å løfte paraorieteringstilbudet i Norge. 

 

Utvalgets medlemmer er:

  • Geir Willumsen, Sportsklubben Freidig og Trondheim Døveidrettslag
  • Lise Christin Kristiansen, Fredrikstad SK
  • Maiken Sandberg, Nydalens SK
  • Oskar Kaaløy, Sandefjord OK
  • Lone Brochmann (administrativ ansatt)
  • Sondre Sande Gullord (styrets representant) 


På første møte ble det kartlagt hva som er dagens status, hva forbundet gjør bra, hva som er utfordringene og det ble diskutert videre planer for paraorientering i Norge.


Neste møte i utvalget er 1. februar

Om det er noen som har innspill og forslag til utvalget så sendes dette til lonekarin.brochmann@orientering.no