Norsk Orientering har fått 1,5 millioner til prosjektet «Vis veg med orientering»

27.10.2022 Norges Orienteringsforbund

Strålende for å øke mangfoldet i o-idretten!

 


I et ledd å øke mangfoldet, inkludere flere og senke barrierene for deltagelse i orienteringsaktivitet har Norges Orienteringsforbund blitt tildelt kr. 1 562 500,- fra Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom tilskuddsordningen; Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Midlene er tildelt til prosjektet «Vis veg med orientering». Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle kart og hjelpemidler for blinde og svaksynte slik at de kan lese kart og delta på

orienteringsaktivitet. Målet er å skape varig deltagelse for flere i orientering, og at flere ønsker å ta mer del i friluftslivsaktivitet på egenhånd.

                                                                                                                

Prosjektet har to fokusområder:

  1. Utvikle taktile kart (kjennbare kart) for blinde
  2. Tilpasse og utvikle kart for svaksynte

Første del av prosjektet går ut på å utvikle og tilpasse 4 ulike karttyper:

  • Standard basiskart over innendørshaller/gymsaler som bygges opp av eksempel kjegler, benker, matter m.m.
  • Labyrintkart som kan brukes både inne og ute
  • Kart over parker uten trafikk
  • Nærmiljøkart rundt naturlige samlingspunkt som blant annet klubbhus, idrettshaller, skoler og rehabiliteringssentre

Det skal gjennomføres testing og utprøving der målgruppen kommer med tilbakemeldinger, både for blinde og svaksynte. Det skal også arbeides med å se på ulike måter av karttrykk for blant annet fargeblinde, slik at det kan bli standardløsninger og enklere for klubber å tilrettelegge karttrykken i aktivitet og konkurranser. Dette gjelder også lesbarheten av detaljer på kartene og målestokk.

Det skal også utvikles og utprøves utstyr for å finne gode løsninger for å lese kartene. Eksempler kan være luper, kikkerter, nettbrett m.m.
 

Skape miljøer og deltagelse i konkurranser:
Som andre del av prosjektet skal det utvikles miljøer for blinde og svaksynte, og at dette medfører at målgruppen kan få deltatt i klubbaktivitet og konkurranser. Målet er å få på plass 5 miljøer i Norge med faste treninger, i tillegg til at enkeltutøvere enklere skal kunne få delta i sine lokale klubber.


Samarbeid med Väg Visaren i Sverige
Vi skal i arbeidet samarbeide med prosjektet Väg Visaren i Sverige; https://www.parasport.se/Distrikt/orebrolan/vagvisaren/ 


Informasjonswebinar
Vi inviterer klubber og enkeltpersoner som ønsker mer info og som ønsker å komme med innspill til prosjektet til en informasjonswebinar 30. november kl. 19-21.

Påmelding gjøres her: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4787

Mer info om dette webinaret kommer når det nærmer seg.


Under: Eksempel på kart for svaksynte.

Taktile kart-2.JPG