Norges Orienteringsforbund støtter det Ukrainske Orienteringsforbundet

26.02.2022 Pressemelding

"Våre tanker går i disse dager til det ukrainske folk og våre orienteringsvenner i Ukraina."

 

Våre tanker går i disse dager til det ukrainske folk og våre orienteringsvenner i Ukraina.

Idrett og politikk skal man vanligvis holde adskilt, men Russlands invasjon av Ukraina er langt utenfor politikken og et alvorlig og massivt brudd på menneskerettigheter og alt idretten står for. Samtidig vet vi at idretten er et viktig maktverktøy i Russland.

Styret i Norges Orienteringsforbund har i dag gjort følgende vedtak: 

«I tråd med Norges Idrettsforbunds oppfordring om å følge opp overfor våre respektive internasjonale forbund og etter en henvendelse fra det ukrainske orienteringsforbundet, har derfor styret i Norges Orienteringsforbund besluttet å støtte et felles forslag fra orienteringsforbundene i Norden og Baltikum til IOF om at:

  • De russiske og hviterussiske orienteringsforbundene utelukkes fra IOF på ubestemt tid.
  • Ingen utøvere fra Russland eller Hviterussland får delta i IOF's arrangement på ubestemt tid, heller ikke under nøytralt flagg.

Dette vedtaket er også i henhold til Norges Idrettsforbunds linje i saken.

Kontakt personer:
President Astrid Waaler Kaas, 414 07 447

Visepresident Leif Størmer, 917 72 987