Mulighet for betaling ved påmelding

12.01.2019 Norges Orienteringsforbund

Arrangementssystemet Eventor åpner nå opp for nye muligheter.

 

Eventor_hvit_bakgrunn.png

 

 

Eventor er nå klargjort for «Betaling ved påmelding».


I førte omgang er dette aktivert for publikumsløpene til VM i Østfold i august – relativt snart vil det kunne åpnes for dette for alle løp i arrangementssystemet Eventor.


 

For arrangører:
En arrangør kan selv velge å aktivere «Betaling ved påmelding» for sitt løp.

Når dette blir gjort vil alle som representerer utenlandske klubber, bedriftsklubber eller er klubbløse måtte betale påmeldingen med kort i det øyeblikk de melder seg på.

Det er nå lagt til rette for en smidig kortbetalingsløsning.

Alle innbetalinger går til en felles konto hos Norges Orienteringsforbund som videresender pengene til arrangør – kontonummer må oppgis før en får åpnet sitt løp for «Betaling ved påmelding»

 


For klubber:
«Betaling ved påmelding» vil kun bli aktivert for de aldersgruppene som administrator i en klubb velger at må betale.

Dette kan for eksempel være løpere som klubben i dag legger ut startkontingent for og deretter viderefakturerer – her er mulighet for å spare arbeide på klubbnivå.

Administrator finner valget for aktivering ved å klikke på «Administrasjon» - gå helt ned i bunnen av venstremenyen, der finnes «Betalingskrav for aldersgrupper», velg de gruppene som du ønsker at skal betale selv ved påmelding – husk å lagre.

Valgene kan senere endres og de er gyldige for alle løp som aktiverer «Betaling ved påmelding»

 

For deltagere:
Alle som ikke representerer klubb tilsluttet Norges Orienteringsforbund vil måtte betale når de melder seg på.

Får du som medlem i klubb tilsluttet Norges Orienteringsforbund krav om å betale, så er det fordi din egen klubb har valgt dette for å slippe å legge ut og senere viderefakturere deg.