Mulighet for å ta Trener-2 utdanning i 2020!

26.11.2019 Norges Orienteringsforbund

I samarbeid med Høyskolen i Innlandet – og andre idretter – tilbys trener-2 utdannelse.

 

 

Høyskolen Innlandet (HINN) tilbyr - sammen med idrettene ski, svømming, golf, bandy, triathlon, friidrett - trener 2-utdannelse i orientering - som gir 10 studiepoeng. 


Det er utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til særforbundene og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

For Orienteringsforbundet er dette en flott mulighet til å inngå i et godt faglig samarbeid om de fellesidrettslige delene, samtidig som en kan utforme den o-spesifikke delen til beste for trenere i orientering. 

Dette ble første gang
gjennomført i 2019, og nå tar en med seg de beste erfaringene derfra til tilbudet i 2020.

 


Søknadsfrist 15. februar 2020
Du søker direkte i søknadsportalen for Høgskolen i Innlandet. For mer informasjon om kurset, 
studiet med studieplan og påmelding:
Søk trener-2 2020

3 studiesamlinger i 2020
Studiet er samling og nettbasert med praktisk arbeid mellom samlingene.

Samling 1 og 3 er felles med de øvrige idrettene og er lagt til Terningen Arena, Elverum.

Samling 2 er idrettsspesifikk og legges opp av Orienteringsforbundet for deltakere fra orientering. 

Samling 1: 25.-26. april, Elverum 
Samling 2: 9.-10. mai (O-spesifikk, Oslo, Toppidrettssenteret) 
Samling 3: 26.-27. september, Elverum
Hjemmeeksamen: I oktober

 

Målgruppe

Trenere som trener eldre ungdom og juniorer (fra ca. 15 år og oppover)


Grunnlag for å få starte på studiet

-          Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

-          Godkjent Trener-1 utdanning i orientering. (Her kan annen relevant bakgrunn/utdanning godkjennes. Ta kontakt med Orienteringsforbundet for avklaring før søknad.)

-          Praksisfelt ved oppstart på studiet. Du må ha en trenerrolle i en treningsgruppe ved studiestart (ungdom; junior og/eller senior)  

Det må være minimum 6 søkere fra orientering for at vi setter i gang i 2020.

Kursavgift kr 7500. Orienteringsforbundet vil subsidiere 50 % av kursprisen for deltakere fra orientering.

 

Spørsmål

Kontakt Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no , 93264756.