Mulighet for å ta i bruk betaling ved påmelding i Eventor

06.02.2019 Norges Orienteringsforbund

Arrangementssystement Eventor er klargjort slik at alle løp kan benytte "Betaling ved påmelding" hvis de ønsker det.

 

 

Det er nå lagt til rette slik at en i arrangementssystement Eventor ved alle løp kan benytte "Betaling ved påmelding" hvis arrangør ønsker dette.

Konkurransereglene er ikke endret, fortsatt gjelder grunnregel om at det skal etterfaktureres til norske klubber.

Den nye betalingsløsningen gir de klubbene som ønsker det mulighet for at medlemmer som uansett må betale sin egen deltakelse, å gjøre dette allerede ved påmelding. Forutsatt at arrangør har åpnet sitt løp for betaling ved påmelding. 

Hvis en konkurranse åpnes for betaling ved påmelding, så vil automatisk alle utlendinger eller medlemmer i bedriftsklubber måtte betale ved påmelding, for disse klubbene gis det ingen valgmulighet.

Dette gjør en arrangør for åpne sitt løp for betaling ved påmelding:
En administrator i klubb må logge inn og finne frem til eget løp, klikke på "rediger" og deretter på "betaling". Kryss av i ruten for "Krav til betaling i forbindelse med påmelding". Legg inn klubbens kontonummer som NOF skal overføre innkommen startkontingent til. Klikk "Lagre".
Nå er løpet aktivert for betaling ved påmelding og alle som representerer utenlandske klubber eller bedriftsklubber må betale med Visa eller Mastercard ved påmelding. Dere må være klar over at det trekkes 2,5% i kredittkortkostnader fra alle innbetalinger.

For medlemmer i norske klubber så vil kravet kun komme dersom en klubb har krysset av for betalende aldergrupper - se beskrivelse under

Dette gjør klubber for å åpne for at egne medlemmer må betale ved påmelding:
En administrator i klubben må aktivere for hvilke aldersgrupper i egen klubb "Betaling ved påmelding skal gjelde for.

Logg inn i Eventor, klikk på "Administrasjon", nederst i venstremenyen finner du "Betalingskrav for aldersgrupper"

Marker hvilke aldergrupper klubben din ønsker at skal betale selv i de konkurransene som aktiverer Betaling ved påmelding - husk å lagre. Når en velger, husk at få ungdommer har egne kredittkort, ved å aktivere for de under 17 eller 20 år så kan en frata dem muligheten til melde seg på selv, da må mor eller far gjøre det.

Muligheten for å benytte "Betaling ved påmelding" er innført for å hjelpe arrangører til å få inn startkontingent fra klubber utenfor NOF systemet - dette har vært en utfordring for flere arrangører.
Det gir også de klubbene som har mye arbeide med betaling og viderefakturering mulighet til å minske dette arbeidet.

All startkontingent som betales inn går til en felles konto hos NOF. Vi vil betale videre til klubber ca 14 dager etter at en konkurranse er gjennomført. Husk at det trekkes fra 2,5% i kredittkortkostnader.