Minneord Kari Osmoen

19.01.2022 Norges Orienteringsforbund

«Den ivrigste og mest entusiastiske av oss alle!»

 

Minneord Kari Osmoen

 


«Den ivrigste og mest entusiastiske av oss alle!»
 


Det var med vantro og sorg at orienteringsmiljøet i Os og Nord-Østerdal mottok budskapet om at Kari Osmoen døde julaften.

Da Kari døde var hun aktiv o-løper, leder i Os idrettslags o-gruppe, og den ivrigste og mest entusiastiske av oss alle. Vi vet at o-sporten og o-miljøet betydde mye for Kari.

Om hun visste hvor mye hun betydde for o-miljøet, er vi mer usikre på.  Kari var den beskjedne ildsjelen som aldri framhevet seg selv eller sine egne.


Kari var aktiv orienteringsløper i over 50 år. Først som ivrig og lovende jente- og juniorløper. Videre som seniorløper og veteranløper. Neste sesong skulle hun rykket opp i klasse D65. 
 

I tillegg til å være aktiv o-løper, med skap fulle av premier og medaljer, var hun en drivkraft i o-miljøet på Os og i regionen. 

Første gang hun tok på seg ledervervet i o-gruppa på Os var allerede i 1979.  I de fleste år etterpå har hun hatt verv i o-gruppa, og uansett hvilket formelt verv hun hadde, var hun den drivende kraften.  Den som hadde flest ideer, og størst vilje og evne til å gjennomføre dem. I tillegg til å lede den lokale o-gruppa, har hun også vært leder i o-regionen, og hatt verv i o-kretsen.

 

I 2010, da sønnene Peder, Jon og Ivar var unge, lovende og hardt satsende, fikk mor Kari Orienteringsidrettens rekrutteringspris for innsatsen sin for andres unger. 

Kari fulgte selvsagt opp sine egne sønner, men mest tid brukte hun på nybegynnerne. Prisen hun fikk utdelt på O-festivalen dette året, omkranset av en stor gjeng lokale rekrutter, inspirerte til enda større innsats.

 

I 2017 ble Kari utnevnt til æresmedlem i Os Idrettslag, for sitt engasjement for o-sporten, men også for innsatsen for Berserennet og spesielt Hummelfjelldilten, to av Karis andre sportslige hjertebarn.

Kari kvitterte med å ta på seg en ny periode som leder i o-gruppa. 

Kari skrøt alltid av miljøet i o-sporten. 

-Folk er så lette å be, de stiller alltid opp, sa Kari.

Det skulle bare mangle. Uansett hvor mye vi andre gjorde, så visste vi at Kari gjorde mest. 

 

O-sporten har tradisjonelt drevet rekruttering ved at aktive o-løpere har fått med egne barn. Kari så tidlig at det ikke ville være nok hvis vi skulle holde liv i o-miljøet. Vi måtte finne måter å få med dem som ikke kjente sporten fra før, som ikke hadde foreldre som tok dem med. Som kanskje aldri hadde sett et kart.
 

Karis metode var enkel og effektiv: Oppsøkende virksomhet i stor skala. Kari sendte hundrevis av sms-er i løpet av en sesong. Hun kjørte rundt i postkasser med håndskrevne lapper, og hentet unger som trengte skyss.

 

Takket være Kari er Os IL trolig den o-klubben i Norge med flest eritreiske medlemmer. 

O-gruppa manglet rekruttering. Kari så at de eritreiske flyktningene trengte å bli inkludert.  Gjennom et ambisiøst fadderopplegg fikk hun det til.  At eritreiske Azmera er styremedlem i o-gruppa viser at dette ikke bare var et prosjekt for å lage aktivitet for flyktningene, men for å få dem med som fullverdige medlemmer.

Da Tynset ble tildelt Hovedløp for Yngre i 2019, tok Kari initiativ til et regionalt prosjekt som skulle rekruttere lokale deltakere til arrangementet. Gjennom to år sto Kari i spissen for aktiviteter for denne gruppa.

 

Kari, ga seg aldri før jobben var fullført - det var like utenkelig som å bryte et o-løp.


Hun engasjerte seg for at barn og unge skulle oppleve gleden med orientering.  Samtidig var hun opptatt av at veteranene skulle ha sosiale arenaer. “Krattuglan”, den uhøytidelige tur-klubben for damer over 50, og de regionale veteran o - festene var eksempel på det.  Kari var også alltid pådriver for at hele regionen skulle dra sammen på tur til store o-løp. Helst i felles buss, og helst på samme sovesal.


Kari blir savnet for alt hun gjorde, og for alt hun ikke rakk å gjøre, men mest blir hun savnet for alt hun var.

Positiv, raus, uhøytidelig og engasjert. 

Hun var opptatt av bærekraft og miljø - at vi ikke skulle sette unødvendige spor i naturen. Som person og ildsjel satte hun dype og varige spor. 


Kari så alltid framover.

Vi strever med å se framover uten Kari, men i respekt og takknemlighet skal vi gjøre vårt beste for å føre engasjementet videre. 

Kari Osmoens navn vil for alltid være knytta til orienteringsmiljøet i Os og i Nord-Østerdal o-region.

 

- O-gruppa i Os IL og Nord-Østerdal o-region. -