Kretsledermøtet med gode diskusjoner og omfattende vedtak

08.11.2019 Norges Orienteringsforbund

Bra ordskifte på Gardermoen i dag.

 

 


Under: Berit Kjøll var innom og hilste på under Kretsledermøtet i dag.

 

 

Årets Kretsledermøte var utvidet, for å åpne for bedre tid til diskusjoner, og mens snøfnuggene virvlet utenfor vinduene på møterommet – ble det lagt planer for veien videre mot barmark og nye o-sesonger.

 

En del av de nevnte diskusjonene ble foretatt gruppevis, og før en var kommet skikkelig i gang fikk vi besøk - med hilsen - fra Idrettspresident Berit Kjøll.

 

Kjapt inne fra Forbundstinget til Golfforbundet – mimret hun tilbake fra sitt besøk under VM i Østfold, og ønsket lykke til fremover mot nye suksesser.

 

Før lunsj var det diskusjonssaker om hvordan øke deltakelse i Hovedløp og O-landsleir, Kretsenes rolle og arbeidsoppgaver og arrangerer vi de riktige løpene?

 

Sistnevnte formulert som et spørsmål, og det er ikke lett å finne fasitsvar på noen av utfordringene vi sliter med i Norsk Orientering, men ordskiftet under Kretsledermøtet var i hvert fall bra.

 

Og en fortsatte diskusjonen – eller diskusjonssakene – med «Konkurranseregler tilpasset parautøvere».


Deretter var det vedtakssaker - først tre angående konkurransereglene. I tur og orden «om startberettigelse i NM og ski-o NM», «konkurranseregler rettet mot Pre-O» og «endring av konkurranseregler for kartmålestokk».

Til slutt «oppfølging av klasse- og løypetilbud».


Førstnevnte, altså «om startberettigelse i NM og ski-o NM», endte med at forslaget fra styret ble vedtatt – det innebærer at fra og med 2020; «I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og kongepokaler deles kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets utøvere være norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.»

 

For endring av konkurranseregler i Pre-o ble også styrets forslag vedtatt. Det innebærer at; «regelutvalget gis myndighet til å oppdatere dagens konkurranseregler og tilpasse dem til den praksis som benyttes i de nordiske landene.»

Når det gjelder endring av konkurransereglene for kartmålestokk, valgte styret å trekke sitt forslag – og i stedet sende dette til regelutvalget.


I saken om «oppfølging av klasse- og løypetilbud» ble det vedtatt at forslaget fra styret skal ha et obligatorisk prøveår i alle NA og K-løp i 2020 før endelig vedtak gjøres.


Avslutningsvis gikk en gjennom informasjonssakene:
-Samordning Stolpejakten/Turorientering
-Status fra toppidretten
-Strategiprosessen
-Budsjettarbeid 2020
-Oppfølging etter VM
-Status hjemmeside
-Status kartarkiv

Se ellers alle sakspapirer: her