Kretser oppfordres til å skape felles løpstilbud for de som er 20 år og yngre!

28.04.2021 Norges Orienteringsforbund

Regionale «fokusløp» skal gi motivasjon hos de unge.

 

I et innspillsmøte onsdag 14.april 2021 inviterte Norges Orienteringsforbund (NOF) til et åpent møte for klubb/krets med tanke på å skape aktivitet og konkurranser for de under 20 år i en utfordrende periode.

Bakgrunnen for initiativet fra NOF var først å informere om nye retningslinjer for arrangement og lufte en idé om å skape et felles konkurranseprogram med «FOKUSLØP», i en periode der vi ikke kan ha felles nasjonale arrangementer.

NOF ønsker å bidra til å skape mer prestisje rundt disse regionale konkurransene. Håvard Haga og Fanny Horn Birkeland vil fra NOF sin side, bidra med digitale møteplasser i forkant og etterkant av løpshelgene. Der vil vi snakke om forberedelser, gjennomføring, analyser, resultater og invitere med interessante gjester.

Vi oppfordrer alle arrangører av «fokusløp» for de under 20 år, og tilby dette løpstilbudet som «Ukas løype» i etterkant, spesielt med tanke på mangelen av arrangementstilbud for løpere 20 år og eldre som er i en sårbar periode. Vi vil gjerne ha med disse aldersgruppene på de digitale møteplassene i forkant/etterkant.

Vårt forslag er som følger:

Fokusløp.JPG

 

Vi ønsker at de kretsene/regionene som har eller kan tenke seg å skape «FOKUSLØP» i disse periodene, tar kontakt med oss (Håvard/Fanny), så vi har oversikt over hvilke regioner som ønsker å være en del av dette opplegget.

Ved spørsmål eller mer informasjon ta kontakt med:

Fanny Horn Birkeland, tlf: 95 27 27 29, fanny.hornbirkeland@orientering.no

Håvard Haga, tlf: 91 80 23 09, havard.haga@orientering.no