Koronaoppdatering 21.januar

21.01.2022 Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund ber alle våre lag og medlemmer om å sette seg inn i og forholde seg til gjeldende råd og regler.

 

 

Etter avklaring fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Kulturdepartementet (KUD) så er det nå ingen antallsbegrensning for utendørs idrett

Dette fremkommer klart i brev fra KUD av 14.januar.

I dette brevet skilles det mellom aktiv idrett og publikumsarrangementer. NOF har nå via NIF fått bekreftet at dette stemmer.

 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e8addce1f2ce4d10be17582e725b329c/vedrorende-endringer-i-nasjonale-tiltak-og-anbefalinger2023223.pdf

Trening, øving og aktiviteter

Barn og unge under 20 år

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Innendørs aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
 • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Voksne

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

For alle

 • Det oppfordres til å i størst mulig grad utnytte mulighetene til aktiviteter innenfor de gitte begrensningene, og til å komme seg ut i frisk luft. Det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Arrangementer

 • Det kan gjennomføres arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper og lignende.
 • For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Les mer om reglene for gjennomføring av arrangementer.

Toppidrett

Lokale regler og råd

 

Følgende råd kommer fra Helsedirektoratet:

 

Praktisk

 • Tilpass aktivitetene innenfor gjeldende regelverk, unngå avlysninger av daglige fritidstilbud og trening. Det er viktig at barn, unge og voksne kan være regelmessig aktive i ulike sammenheng.
 • Sørg for god hånd- og hostehygiene og utfør forsterket renhold på utsatte områder, f.eks. toaletter, garderober, hyppig berørte kontaktflater og ved matservering. Se råd om rengjøring (fhi.no).
 • Sørg for god oversikt over deltakerne slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir nødvendig.

Råd og veiledning

Risikovurdering og sjekklister for idrettsaktiviteter

Avstand

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, kan arrangøren istedenfor 1 meters avstand sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:

 • utøvere på kulturarrangementer. For ikke-profesjonelle utøvere over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement. For andre idrettsutøvere over 20 år enn toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • de som deltar på arrangementer i tilknytning til aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene. For personer over 20 år gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten
 • personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 • personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 • personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring

På arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Oversikt over deltakere

På arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte.

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Munnbind

Munnbind er påbudt for publikum på innendørsarrangement. Les mer om: Munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde avstand.