Kompetansehelgen gjennomføres på Gardermoen

14.10.2020 Norges Orienteringsforbund

Fysisk gjennomføring - som planlagt – 7. og 8. november.


 

Vi kan bekrefte at det blir fysisk gjennomføring av kompetansehelgen på Gardermoen slik som planlagt, og at alle seminarene pr i dag har tilstrekkelig antall påmeldte til å bli gjennomført. 

Beslutningen om dette ble tatt av forbundsstyret i samråd med administrasjonen mandag 12. oktober. 

 

Samtidig ble det bestemt at forbundstinget og kretsledermøtet fredag 6. – lørdag morgen 7. november vil gjennomføres digitalt. Bakgrunnen for dette er at forbundstinget krever en forutsigbarhet hva gjelder digitale forberedelser og en demokratisk gjennomføring.

 

Når det gjelder Kompetansehelgen, skal det ikke være noen tvil om at smittevern blir tatt på høyeste alvor under gjennomføringen. Dette har høy prioritet fra hotellet og arrangør som tilrettelegger for trygg og sikker gjennomføring.

Norges Orienteringsforbund har tett dialog med hotellet før, under og etter vårt arrangement for å forsikre oss om at dette blir tatt på alvor av alle parter, inkludert deltakere, for å hindre smittespredning.

Alle må være friske for å kunne delta.

Hotellets generelle retningslinjer for «safe stay» kan leses: her


Nærmere detaljer vil bli sendt ut i forkant til alle påmeldte.   

 
 

Vi håper at Kompetansehelgen også i år skal bli en god opplevelse og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll.

 

Forlenget påmelding til 20. oktober

Hvis du mot formodning nå likevel ikke skulle ønske å delta på Gardermoen, så ber vi deg gå inn i påmeldingen i Eventor og melde deg av innen 20. oktober.

Det er samtidig også åpnet opp for flere påmeldinger fram til 20. oktober, da det er plass på de fleste seminarene.
 

Påmelding


 

Påmeldingsfrist tirsdag 20. oktober 23:59.

Både vi og hotellet trenger forutsigbarhet i planleggingen og vi tar ikke imot etteranmeldinger etter den 20. oktober. 

Avmeldinger etter den 20. oktober vil også bli belastet den enkelte så lenge arrangementet gjennomføres som planlagt på hotellet.

 

 

Har du spørsmål, så ta kontakt.


E-post:

Lene.kinneberg@orientering.no

Tlf:
+47 932 647 56