Kartlegging av kompetansen til alle trenere i norsk idrett

19.09.2017 Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund oppfordrer o-trenerne til å delta i spørreundersøkelsen.

 

Norges idrettsforbund - i samarbeid med Høgskolen i Innlandet - sender i disse dager ut tidenes største spørreundersøkelse rettet mot trenere. Her kartlegges kompetansen til alle trenere i norsk idrett for å innhente kunnskap om hvem som er trenerne i norsk idrett.

Trenere i norsk orientering inviteres til å delta i spørreundersøkelsen som har fått benevnelsen «Profiling Coaches of Norway (ProCoN) – Kartlegging av treneren i norsk idrett» som vil kunne gi nyttig informasjon om deres trenerhverdag motivasjon og erfaring.  

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen er sendt ut til flere tusen trenere via e-post.


De trenerne som ikke har mottatt  e-posten kan benytte følgende link for å delta:

https://checkbox.hil.no/Checkbox2/PROCoN_socialmedia.aspx

(Legg merke til at de som allerede har fått personlig email om dette svarer via den)


Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge , også for orientering , så ta del i undersøkelsen og del dine opplevelser fra det å være trener. 

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa for hele norsk idrett.