Kåring av årets Pre-o post 2017!

25.12.2017 Norges Orienteringsforbund

Benytt muligheten til å stemme – blant 10 kandidater – frem til 5. januar 2018.

 

I løpet av adventstiden er til sammen 10 Pre-o poster blitt nominert til årets pre-o-post 2017 på å Pre-o bloggen.

Dette er gjort ved å presentere en ny post annenhver dag fra 1. – 19. desember.

Nå er alle de nominerte presentert, og en går dermed videre til en avstemning, for å avgjøre hvilke 4 poster Pre-o bloggens lesere mener er de beste i 2017.

For å ta den endelige avgjørelsen om hva som er årets Pre-o post 2017, vil en sammenkalle en velkvalifisert jury a 3 medlemmer, ved juryformann Knut Ovesen i spissen.

Denne juryen diskuterer seg frem til vinneren blant de fire kandidatene som stemmes inn i «finaleheatet.»

Det er mulighet til å stemme, ved å sende e-post til: preoliten@gmail.com  helt frem til 5. januar.

Mer om det praktiske og reglene rundt avstemmingen og kåring av Årets Pre-o post kan du lese: her

 

Nedenfor ser du de ti kandidatene som er nominert i vilkårlig rekkefølge:

 

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file

 

unnamed file