Invitasjon til veilederutdanning klubbutvikling

17.11.2020 Norges Orienteringsforbund

Gode muligheter for klubboppdrag i Orienteringsforbundet de kommende årene.

 

Norges Idrettsforbund inviterer til utdanning av veiledere for utvikling i idrettslag. Utdanningen har en praktisk tilnærming til utvikling av klubber.

Veilederne vil trene og bli trygge på grunnleggende utviklingsprosesser. Utviklingsprinsippene, metodene og verktøyene kan også brukes på krets og forbundsnivå.

Norges Orienteringsforbund håper å få med 1-2 personer på utdanningen som starter i januar. Vi vet allerede nå at det vil bli større etterspørsel fra klubbene om klubbutviklingsbesøk. Dette  bl.a.

med tanke på å gjøre en spesifikk jobb mot de klubbene som ønsker veiledning gjennom skoleprosjektet.

Søkere bør ha noe erfaring fra klubbarbeid, gjerne i form av verv og/eller oppgaver knyttet til aktiviteter, arrangement eller organisasjon. Vi ser etter personer som har både tid og lyst til å ta på seg flere oppdrag for utvikling i klubbene og er fleksible på å reise. Klubbutviklingsoppdrag vil være lønnet.      

Hovedaktiviteter i utdanningen

Det er 3 obligatoriske samlinger i Oslo-området i 2021

  • 15-17 januar Samling 1
  • 9-11 april Samling 2
  • 17-19 september Samling 3
     

Arbeidsmåter: Det er stor grad av praktisk tilnærming.  Det vil bl.a. være trening i grupper, praksis i klubber, coaching, samarbeid med kontaktpersoner, bruk av digitale verktøy.

 

SØKNAD
Sendes Norges Orienteringsforbund v/kontaktperson lene.kinneberg@orientering.no  som godkjenner og sender videre til Norges Idrettsforbund.  Benytt vedlagte søknadskjema der du bl.a. forteller litt om din bakgrunn og nåværende rolle i idretten og motivasjon for å søke veilederutdanningen.
Det er 20 plasser på utdanningen. NOF dekker avgiften til utdanningen og reise til samlingene.


Søknadsfrist er 25. november

 

Se informasjon: HER

Søknadskjema: HER

 

Vi håper du har lyst å søke.

Noe du lurer på?  Ta kontakt med Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no , Kontaktperson klubbutvikling i Norges Orienteringsforbund

 

Mer informasjon om klubbutvikling, se HER