Invitasjon til deltakelse i konkurransen "Årets o-kart 2021"!

18.01.2022 Norges Orienteringsforbund

Har dere laget et kart dere er stolte av i 2021?

 

 

 

Dersom du, eller din klubb har gitt ut kart i 2021 som er veldig godt gjennomarbeidet og dere er stolte av, inviteres dere til å delta i konkurransen «Årets o-kart». 

 


Gode orienteringskart er en forutsetning for at vi skal kunne løpe o-løp. Og det å utarbeide et o-kart er et stort og krevende arbeid, der det er behov for ekspertise hele veien fra laserdata, flybilder og konstruksjon, via synfaring og til rentegning.

 

Ved denne kåringen ønsker vi å inspirere og motivere til kvalitet i arbeidet med orienteringskart i alle ledd av produksjonen, samt å sette fokus på alle de flotte o-kartene som produseres i Norge hvert år.  
 

Les mer om konkurransen og hvordan du skal gå frem for å delta: her