Informasjon fra Idrettsforbundet angående koronavirus

10.03.2020 Pressemelding

Har satt krisestab.


Torsdag 12. mars klokken 13:10

 

Norges Idrettsforbund avholdt onsdag kveld et infomøte for alle generalsekretærer og forbundspresidenter. 

Følgende ble presisert:

 

  • Det er den enkelte arrangør som er ansvarlig for sine arrangementer og aktiviteter
  • Arrangører skal følge lokale helsemyndigheters anbefaling, dvs kommuneoverlegen
  • På generelt grunnlag skal vi følge nasjonale helsemyndigheters anbefaling, dvs Folkehelseinstituttet
  • Vi skal IKKE praktisere strengere rutiner enn det helsemyndighetene anbefaler

 

Norges Idrettsforbund har for øvrig satt krisestab, de møtes hver morgen kl. 0815, også i helgene.

Det vil kunne komme endringer i anbefalingene som følge av epidemiens utvikling.

 

Ellers forholder Norges orienteringsforbund seg til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger når det gjelder Corona-viruset.

 

Disse kan du lese i sin helhet:  her

 

Ettersom det ikke er godt definert hva som er «store arrangementer» eller «mange mennesker», påhviler det alle arrangører og deltakere et ansvar for å begrense smitterisiko.