Helseattest og antidoping ved representasjon!

20.03.2019 Norges Orienteringsforbund

Utøvere med ambisjon om å representere Norge i 2019 må levere helseattest, samt gjennomføre «Ren Utøver» innen 15. april.

 

 

Utøvere som ønsker å bli vurdert til representasjonsoppgaver i regi av Norges Orienteringsforbund i 2019 må levere inn etterspurte helseopplysninger, såkalt helseattest.

 

Dette gjelder også for juniorer.

 

Hva er en helseattest?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut ifra de parametere som innhentes.

Helseattesten består av to deler; egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege.

Begge delene må være utfylt og signert.

Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 
 

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringsidretten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver i regi av Norges Orienteringsforbund, er det et krav at man har avgitt de etterspurte helseopplysninger.


For sesongen 2019 i orientering, må en gjøre dette innen 15. april.


Selve helseattesten – som skal fylles ut og leveres - ser du: her

 

Alt om uttak og kriterier – samt info om helseattest – for orientering ser du: her