Helseattest og antidoping ved representasjon

11.01.2019 Norges Orienteringsforbund

Utøvere som skal representere i 2019 må levere helseattest, samt gjennomføre «Ren Utøver».

 

 

Utøvere som ønsker å bli vurdert til representasjonsoppgaver i regi av Norges Orienteringsforbund i 2019 må levere inn etterspurte helseopplysninger, såkalt helseattest.

 

Dette gjelder også for utøvere i skiorientering.


Juniorer – som har ambisjoner om å representere Norge – må også levere helseattest.

 

Hva er en helseattest?
Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er frisk nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes.

Helseattesten består av to deler; egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege.

Begge delene må være utfylt og signert.

Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til sin lege i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt. 
 

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene, på lik linje med at det er frivillig å satse mot toppen i orienteringsidretten. Men dersom man ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver i regi av Norges Orienteringsforbund, er det et krav at man har avgitt de etterspurte helseopplysninger.


For skiorientering må dette gjøres så fort som mulig, og for orientering må en gjøre dette innen 15. april.


Selve helseattesten – som skal fylles ut og leveres - ser du: her

 

Alt om uttak og kriterier – samt info om helseattest – for orientering ser du: her


Uttakskriterier og annen info for skiorientering finner du: her