Har du en skikkelig utøverforsikring for 2021-sesongen?

19.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan tegne skadeforsikring med svært gode vilkår. 

 

 

Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan tegne skadeforsikring for 2021, etter at det er forhandlet frem en forsikringsavtale med Idrettens Helsesenter som gir svært god dekning.


Forsikringen koster kr. 600,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundet og friidrettsforbundet sine utvidete lisenser.

 
En tegner forsikring ved å logge seg inn på Min Idrett og velge Lisens.

Den er da tilgjengelig for alle klubbmedlemmer 13 år og eldre. (For utøvere opp til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring)
 

Forsikringen er helt frivillig!

Det er altså ingen «lisens», selv om den sorteres slik av organisatoriske årsaker.


Som nevnt ovenfor; for å tegne forsikring, logger en inn på «Min Idrett», deretter velger en «Lisens».

Ved spørsmål eller problemer, kontakt: nof@orientering.no
 

Ellers retters henvendelser om forsikringen til Idrettens Skadetelefon 98 70 20 33.


Link til forsikringsvilkår:  her