Gledelig pengegave til ski-o og Pre-o

20.09.2017 Norges Orienteringsforbund

Lierbygda OL går foran med forbilledlig støtte!

 

 

Under styremøte i forrige uke gjorde Lierbygda OL et vedtak om at de skal gi en støtte på kroner 10 000 til det norske ski-o miljøet og samme beløp i støtte til det norske Pre-o miljøet.

Samtidig oppfordrer klubben andre klubber og enkeltpersoner – med hjerte for o-idretten – om å gjøre det samme.

Når det gjelder skiorienteringsmiljøet i Norge er dette formalisert gjennom «Sponsorklubben» for ski-o.

Denne kan du lese mer om: her

Pre-o miljøet jobber også med å få formalisert en liknende type støtteordning for denne type bidrag.