Frivillig utøverforsikring for 2020

09.01.2020 Norges Orienteringsforbund

Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan tegne skadeforsikring med svært gode vilkår.

 

 

Alle medlemmer i norske orienteringsklubber kan tegne skadeforsikring for 2020, etter at det er forhandlet frem en forsikringsavtale med Idrettens Helsesenter som gir svært god dekning.


Forsikringen koster kr. 600,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundet og friidrettsforbundet sine utvidete lisenser.


Norges Orienteringsforbund anbefaler sterkt at alle utøvere tegner forsikring.

 
Det gjør en ved å logge seg inn på Min Idrett og velge Lisens.

Den er da tilgjengelig for alle klubbmedlemmer 13 år og eldre. (For utøvere opp til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring)
 

Forsikringen er helt frivillig!

Det er altså ingen «lisens», selv om den sorteres slik av organisatoriske årsaker.


Som nevnt ovenfor; for å tegne forsikring, logger en inn på «Min Idrett», deretter velger en «Forsikringer».

 

Henvendelser om forsikringen rettes til Idrettens Skadetelefon 98 70 20 33.

 

Link til forsikringsvilkår: her

 

Link til hvor man kan melde skade: her

 

Link til film om skadetelefonen: her

 

Se mer om forsikringer: her