Freidig kjører felles styrketrening på live-streaming når de ikke kan møtes fysisk

11.04.2020 Norges Orienteringsforbund

Holder oppe motivasjon ved å gi gode tilbud og sørge for å holde kontakt med utøverne.

 

TV-spill og Playstation må vike når det er felles styrketrening på treningsplanen. Foto: Mats Eidsmo

 

Det er krevende tider med sterke føringer fra helsemyndighetene på hva vi kan foreta oss for å begrense smitte av corona-viruset.


For å skape motivasjon og samtidig kanskje gi noen tips til treningsformer i denne perioden, har vi hørt med våre landslagsløpere hva de gjør og hvordan de tenker i denne tiden.


Nå i påsken hører vi litt med noen av klubbene – og hvordan de løser denne krevende tiden.


Først ut var Halden SK sin nye hovedtrener, Raul Ferra, som har fått en meget spesiell start på sin jobb i grensebyen.

 

Dette kan du lese via linken nedenfor:

 

Halden SK

 

I Trondheim har SPK Freidig jobbe bra på ungdoms- og juniorsiden gjennom mange år, et arbeid som – selvfølgelig – også er krevende i disse dager.

 

Vi har snakket med Pål Kittilsen – som er leder for ungdomsgruppa (13-16) i Freidig orientering.


Hvilke konsekvenser får situasjonen for klubbens planer?

- Vi forholder oss til de gitte retningslinjene fra myndigheter, Idrettsforbundet og O-forbundet. Hittil har det har i praksis ført til at alle samlinger og de vanlige fellestreningene har blitt innstilt. 

- I de siste tre ukene fram til påske har vi kjørt felles styrketrening via live-streaming over Facebook.

- Dette har hatt anslagsvis mellom 50 og 60 deltagere fra ungdoms- og junior/seniorgruppa med foreldre og søsken.

- For å få til litt sosial omgang har ungdomsløperne møtt hverandre på video via Google Meet rett før og etter styrketreningen. Dermed har vi hatt litt kontakt i denne tiden, men både annerledes og mye mindre enn det vi vanligvis har.

- Vi har også lagt ut en "ukas løype" på nett uten poster i skogen, men den har vært lagt inn i UsynligO med muligheten for å få kvittering via mobilen eller o-range.no for kvittering på klokka.

 

Hva gjør dere i disse dager når det ikke blir den tradisjonelle påskesamlingen?

- 16-åringene skulle vært meg på Freidigs årlige påskesamling som i år var planlagt i sør-Spania.

- Denne samlingen ble naturlig nok avlyst. Gjennom påsken kommer vi til å legge ut en del treningsløyper. Både uten poster eller også minst en løype med poster (uten stempling!). Det er fortsatt mye snø i Trøndelag så det er begrenset hvilke områder det er mulig å gjennomføre skogsorientering.

 

 Hvordan legger dere opp treningen utover våren?

- Med de nye retningslinjene fra Idrettsforbundet og O-forbundet, kan vi ha treninger med inntil 5 personer sammen når vi samtidig overholder de andre restriksjonene knyttet til avstand mellom utøvere (2 meter) og ingen stempling på poster.

- Vi kommer til å utnytte dette til å gjennomføre fellestreninger med ungdommene. Postene kommer til å henge ute over flere dager og vi splitter ungdomsgruppa i små enheter som møtes på ulik tid og ulike dager.

- Den sosiale delen av trening og det å møtes er noe alle nå savner, så vi tror mange vil sette pris på å kunne treffe hverandre og noen av oss ledere. Så får vi evaluere hvordan dette fungerer og justere innenfor de rammene vi har å jobbe innenfor.

 

Hvordan holder klubben «trøkket»? (når en ikke vet hva som kan bli første konkurranse)

- Det varierer nok hvordan denne situasjonen påvirker motivasjonen til å trene. Men tilbakemeldingene på de tilbudene vi har laget, tyder på at engasjementet og iveren etter å trene og gjennomføre o-teknisk trening er stor!

 

Ungdommer har gjerne korte perspektiv, og hva bruker dere som gulrot/gulrøtter?

- Vi prøver å hode oppe motivasjon ved å gi gode tilbud og sørge for å holde kontakt med utøverne. En av våre største bekymringer er at den sosiale kontakten blir redusert og dermed lysten til å være med.

 

- Derfor kommer vi til å bruke og utnytte de anledningen som er for å treffes.