- For oss er det en selvfølge med likestilling

08.10.2018 Norges Orienteringsforbund

Norge jobber for flere kvinner i de besluttende organer i Det Internasjonale Orienteringsforbundet.

 

 

- For oss er det en selvfølge å jobbe for likestilling i Det Internasjonale Orienteringsforbundet (IOF), sier generalsekretær i Norges Orienteringsforbund Lasse Arnesen etter helgens møter i den tsjekkiske hovedstaden Praha.
 

På agendaen under de nevnte møtene var besetningen i styret, utvalg og komiteer i Det Internasjonale Orienteringsforbundet. Norges forslag om at begge kjønn til enhver tid skal være representert blant de 3 visepresidentene i IOF fikk gjennomslag, med ett forbehold; at det finnes nominerte kandidater av begge kjønn.


- Dette er et klart fremskritt i arbeidet med likestilling, sier Arnesen, som medgir at han blir litt oppgitt over argumentene fra motstanderne.  


- De er redd for at ikke-kyndige kvinner skal velges til sentrale posisjoner på bekostning av kvalifiserte menn. Men da parerer jeg med at det motsatte nå har vært praksis i hele o-sportens historie, forteller Arnesen 

 
- Fra et norsk synspunkt er det overraskende at dette ikke ligger som et fundament i både verdisett og hva en prøver å tilstrebe i praksis, fortsetter Arnesen som dermed måtte heve stemmen:

 
- Det er klart av vi må forsøke å skape en felles forståelse i hele organisasjonen internasjonalt om at det i størst mulig grad er både kvinner og menn i de viktige internasjonale verv. Arnesen er klar på at dette ikke bare er en kamp for likestilling, men at det i svært mange tilfeller blir bedre diskusjoner med begge kjønn representert, og at det nye regelverket dermed sikrer bedre beslutninger for sportens utvikling.  

 
Norge på sin side har bidratt med en kvinnelig visepresident, Astrid Waaler Kaas. I tillegg har en også et kvinnelig medlem i fot-o komiteen, Unni Strand Karlsen og Ingrid Okkenhaug med i RYDC.