Endring i regler for løpsavgift

07.01.2019 Norges Orienteringsforbund

Vedtak fra Tinget trer i kraft fra 2019.

 

 

På Forbundstinget i mars 2018 ble det vedtatt å endre reglene for løpsavgift fra 1.januar 2019.

 


Endringen innebærer at en ved startkontingent kr 50,- eller lavere er nå fritatt for løpsavgift.

 


Tidligere var dette «innslagspunktet» ved kr 30,-.

 

 

I Protokollen fra Forbundstinget heter det (direkte sitat):

 

 

 

«Vedtak 1. og 2. ledd i regel for løpsavgift endres til:

Det skal betales løpsavgift til NOF for alle påmeldte deltakere (ordinære, etteranmeldte og direktepåmeldte) unntatt småtroll, i o-løp, pre-o-løp, ski-o-løp og sykkel-o-løp.

Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenten i løp der denne er høyere enn kr.30,-. Det skal betales full løpsavgift av ordinære påmeldingskontingenter inkludert eventuelle etteranmeldingstillegg, uansett om en arrangørklubb dekker eller gir rabattert påmeldingskontingent til utvalgte løpere.

Innslagspunkt for løpsavgift endres til 50,-.»