– Drømmene kan realiseres

04.12.2018 Pressemelding

IL Koll har fått eventyrlig hjelp fra Sparebankstiftelsen DNB til å bidra til bedre orienteringsopplæring i skolen og et bedre tilbud i idrettslaget.

 

Det er stor jubel i Koll over tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB. Det gir utrolige muligheter til fortsatt framgang for både idrettslag og orientering. Fra venstre: trener Elling Fossheim Asplin, Christian Fredrik Borg, Pauline Myklebust, Pål Myklebust, Johan Lunde (bak med elggevir), Bernt Christian Hellerud, Heidi Tronbøl og Tobias Tronbøl Lium.

FOTO: IL Koll


 

Sparebankstiftelsen DNB har gitt laget hjemmehørende i Nordre Aker bydel i Oslo 450500 kroner til prosjektet «Bedre skole og bedre idrettslag» som vil pågå fram til forsommeren 2020.


– Det oppleves helt fantastisk. Koll Orientering er en klubb i kraftig vekst. Denne gaven gjør at vi kan løfte klubben til et enda et høyere nivå, sier Pål Myklebust, som er leder i orienteringsgruppa.


Kollingene ble så glade at de både inviterte til pølsefest og nattorienteringsløp på Kollhytta som følge av den store gaven.

               
For Koll kom julekvelden tidlig i desember i år!

 

Nye muligheter
– Gaven gjør at vi kan realisere prosjekter som vi har hatt en drøm om lenge, men som vi ikke har hatt ressurser til å gjennomføre. Klubben vil styrke vår fremtidige rekruttering via samarbeidet med skole og aktivitetsskolen på Kringsjå og Korsvoll. Klubben vil med gaven få kick-startet et kartarbeid som vi ellers ikke ville hatt krefter til å sette i gang. Vi vil også kunne gjennomføre stemplingsfrie arrangement både i samarbeid med skolene og i egen regi.


Støtten gjør at skolene blant annet kan hjelpes med topp kart, kompass og elektronisk stemplingsutstyr som også kan brukes på alle alderstrinn.


– Blir dette til nytte for de allerede aktive medlemmene?

– De unge medlemmene vil nå kunne bli involvert i kartarbeidet og rekrutteringsarbeidet på skole og AKS. De vil kunne lære masse både orienteringsfaglig og personlig. Nivået på O-gøy treningene og O-gøy cupene vil kunne løftes ytterligere. Dette vil alle klubbens medlemmer dra stor nytte av.

 

Fullfinansiert
Koll er også takknemlig for støtten fra Nordre Aker bydel og Akershus og Oslo Orienteringskrets.  Med den siste store gaven kan satsingen komme i gang for fullt.

– Det aller beste med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er at den gjør prosjektet fullfinansiert. Vi har av Sparebankstiftelsen DNB fått alt vi trenger for å gjennomføre de oppgavene som vi brenner mest for å realisere. All risiko for gjennomføring er i praksis borte. For en klubb som Koll som kun baserer seg på frivillig innsats, er dette en drøm som blir virkeliggjort.


Nå skal det også legges til at gjennomføringen fordrer mye dugnadsinnsats.

 

Opplever vekst
Erfaringene som prosjektet vil gi skal spres og gis til alle andre som måtte ønske dem.

               
Kolls orienteringsgruppe kom i gang i 1940. Under krigen ble den senere TV-profilen Erik Diesen årets o-løper et av årene. Det ble arrangert illegale konkurranser. Rett etter krigen tok lagets herrer medalje på NM stafett. Aktiviteten har variert opp gjennom årene. De siste årene har ikke minst O-gøy-treningene på torsdagene vår og høst samlet mange barn. På dem er det trening etterfulgt av kveldsmat. Hovedstadslaget er heldige med mange studenter i nærmiljøet og har mange unge og flinke trenere. Medlemstallet har vokst til 250.