Det er åpnet for søknader om mva. kompensasjon for anleggsbyggere!

19.09.2023 Norges Orienteringsforbund

Fra 15. september til 1. desember kan idrettslag søke om mva kompensasjon for idrettsanlegg.

 

 

 

Fra 15. september kan det søkes om mva. kompensasjon for idrettslag og andre organisasjoner som har bygget idrettsanlegg

 

 

Søknadsfristen er 1. desember.

 

Søknader leveres elektronisk via Lotteritilsynets hjemmeside og det er Lotteritilsynet som behandler søknadene.

 

For å kunne søke må anlegget være ferdigstilt og revisor godkjent regnskap må foreligge.

 

Les mer om hvordan en skal søke: her