Debatt om damestafetten på 10mila: «Ulikt antall etapper skaper forskjell mellom kjønnene!»

17.02.2021 Ivar Haugen

Se hva norske dameløpere mener om likestilling i o-idretten.

 

I svensk orientering er det stor debatt om likeverdige konkurransevilkår for herrer og damer, og under forbundsmøtet i svensk orientering -det som tilsvarer forbundstinget i Norge – 20. mars skal delegatene ta stilling til en rekke forslag som går på likestilling i o-idretten.


Debatten som går i forkant av det nevnte forbundsmøtet inneholder også sterke røster fra de aktive – blant annet på endringer av damestafetten under 10mila.

Noen av dem – blant annet en rekke toppløpere - har forfattet et innlegg som du kan lese: her


Se også på Twitter:


https://twitter.com/NydalensSK/status/1361602624844398597?s=20

 

https://twitter.com/anordber/status/1361593717312872448?s=20

 

Vi har luftet den samme debatten hos en del dameløpere på vår side av grensen.

Silje Ekroll Jahren sine tanker og meninger ser du: her
 

Løperne er utfordret med noen spørsmål.

(fortsetter under bildet)
2019_Victoria Hæstd Bjørnstad-1-600.jpg

Victoria Hæstad Bjørnstad - her i aksjon i løypa - har tatt seg tid til å reflektere over forskjellene på antall etapper og løypelengder for kvinner og menn i o-idretten. Foto: Per Ivar Skinderhaug


I dag lar vi landslagsløper Victoria Hæstad Bjørnstad få slippe til.
 

Hva er din mening/holdning til initiativet som er linket ovenfor?

- Jeg er helt enig i det de sier om at et ujevnt antall etapper er med på å skape en forskjell mellom kjønnene. For å si det sånn: den 10. beste herreløperen i en klubb betyr mye mer for klubben enn den 10. beste dameløperen, og det er mye viktigere for klubben at han fortsetter med orientering enn at hun gjør det.

- Da er det heller ikke rart at flere jenter/damer faller fra. At det er færre damer som løper orientering enn herrer er snarere et resultat av, enn en årsak til å ha færre etapper i damestafettene. Samtidig tror jeg ikke det vil gi de positive resultatene vi ønsker dersom vi direkte innfører like mange etapper i damestafettene.

- Jeg tror at om samtlige klubber må gå fra å mobilisere 5 damer til 10 fra det ene året til det andre vil vi se et stort frafall av klubber på de store stafettene. Derimot er det en mulig oppgave for klubbene å mobilisere en eller to til, det er en mye mer overkommelig oppgave. Over tid vil det være mulig å nå samme antall etapper.


- I Norge har vi ikke så store stafetter, og de som finnes skiller ikke på menn og kvinner på samme måte. Det som kan gjøres i Norge må skje på klubbnivå; la jentene være like viktige som guttene.16 åringen som får plass på 1. laget i 10mila får en kjempemotivasjon! Han er viktig for klubben, og blir en del av laget. Den 16 år gamle jenta trengs ikke (ennå) på 1. laget, for klubbene har 5 damer.

- Jeg tror at guttene gjennom store lag blir integrert i klubben på tvers av alder i mye større grad, og er ikke avhengig av at nærmeste kompisgjeng fortsetter på samme måte som jentene.

- I tillegg kan det lettere bli anspent stemning i et kvinnelag om 6 damer kjemper om 5 plasser. Er det 11 herrer som kjemper om 10 plasser, kan hver og en føle seg tryggere enn damene (det er tross alt bare 1/11 sjanse for å ryke ut, i forhold til 1/6).

Hva er - etter din mening - den beste løsningen for damer i henholdsvis 10mila og Jukola (antall etapper, lengde og konkurransetidspunkt (natt eller dag)?

- Jeg ser det som en god strategi å starte med å øke stafettene med 1 etappe, det er viktig at klubbene får mulighet til å mobilisere og ta tak i damesiden. 

- Angående tidspunkt blir svaret mitt sikkert påvirket av at jeg selv ikke liker nattorientering. Men helt ærlig: nattmage, det er ingen vm-distanse, masse henging med lykter som proper "her er jeg" på 100m avstand, ødelagt døgnrytme og dritskummelt (siste gjelder kanskje ikke for alle).

- Jeg støtter fullt ut at menn og kvinner skal ha like muligheter, så jeg hadde ikke ønsket meg natt om jeg var herre heller! Men med min subjektive mening om natt i bakhodet sammen med perspektivet av publikum og oppmerksomhet tror jeg vi bør fortsette å la damene og herrene løpe på forskjellige tidspunkt.

- Løper de samtidig blir det en kamp om oppmerksomheten, og for å koordinere en sending som sjonglerer de to stafettene om hverandre skal estimeringene treffe på minuttet hele veien.

- Jeg ser gjerne den sendingen! Men jeg ville ikke pålegge selv min verste fiende å arrangere det. For ikke å nevne arenaområdet, med veksling og løyper – som vil bli utrolig komplisert å bygge opp.

- Om en ser på muligheten for å «kjøre» de to stafettene over to netter, vil det medføre et utbrent støtteapparat og halvert antall seere på respektive sendinger. Ikke for det, det går helt sikkert å arrangere store nattstafetter for både damer og herrer, men akkurat jeg ønsker meg ikke det. Jeg løper helst på dagen. 

 

Hvordan synes du en langdistanse for damer bør være (lengde/konkurransetid)?

- Jeg synes det er fint som vi har det i Norge. Problemet sånn jeg ser det er at færre jenter ønsker å fortsette med orientering, og da tror jeg ikke løsningen er å forlenge løypene.