Debatt om damestafetten på 10mila: «Jeg støtter absolutt likestilling mellom kjønnene!»

21.02.2021 Ivar Haugen

Se hva norske dameløpere mener om likestilling i o-idretten.

Over: Det er en spesiell stemning med nattorientering! Foto: Snorre Veggan

 

 

I svensk orientering er det stor debatt om likeverdige konkurransevilkår for herrer og damer, og under forbundsmøtet i svensk orientering -det som tilsvarer forbundstinget i Norge – 20. mars skal delegatene ta stilling til en rekke forslag som går på likestilling i o-idretten.


Debatten som går i forkant av det nevnte forbundsmøtet inneholder også sterke røster fra de aktive – blant annet på endringer av damestafetten under 10mila.

Noen av dem – blant annet en rekke toppløpere - har forfattet et innlegg som du kan lese: her


Se også på Twitter:

https://twitter.com/NydalensSK/status/1361602624844398597?s=20

 

https://twitter.com/anordber/status/1361593717312872448?s=20

 

Vi har luftet den samme debatten hos en del dameløpere på vår side av grensen.

Silje Ekroll Jahren sine tanker og meninger ser du: her

Victoria Hæstad Bjørnstad har kommet til orde: her

Marte Hoff Hagen sier hva hun mener: her

Marie Olaussen sier sin mening: her

Marta Ulvensøen forteller hva hun mener: her

 

Løperne er utfordret med noen spørsmål

Hva er din mening/holdning til initiativet som er linket ovenfor?


Rett og slett; hva tenker du?

Hva er - etter din mening - den beste løsningen for damer i henholdsvis 10mila og Jukola (antall etapper, lengde og konkurransetidspunkt (natt eller dag)?

 

Hvordan synes du en langdistanse for damer bør være (lengde/konkurransetid)?


Landslagsløper Andrine Benjaminsen får i dag lufte sine tanker om dette:

(fortsetter under bildet)

2017_woc_andrine_benjaminsen_113-600.jpg

Andrine Benjaminsen i konkurransesituasjon.
 

- Jeg støtter absolutt likestilling mellom kjønnene og de verdiene som ligger til grunn for artikkelens argumenter. Sett ut ifra et prinsipielt og politisk korrekt ståsted er det dessuten noen fornuftige argumenter som bringes på bordet. 

 


- Fra en eliteløper sitt ståsted er det absolutt overkommelig å se for seg at vi kvinner kan løpe langdistanser på 90 minutter, eller løpe nattetapper på Tiomila og Jukola. Likevel består idretten av en langt større andel breddeutøvere og det finnes ingen tvil, etter min mening, om at bredden er helt avgjørende for det positive engasjementet og sosiale miljøet som enhver (også eliteutøvere) verdsetter og har nytte av i idretten.

- Det er blant annet med hensyn til bredden at jeg opplever en personlig skepsis til å støtte forslagene om å gjøre justeringer i løpslengde, antall etapper og natt- vs. dag-stafetter.

- Foreløpig har jeg hovedsakelig hørt disse forslagene bli fremmet av eliteløpere, og jeg er derfor i tvil om hvorvidt de nest beste kvinnene og de som kun løper for gleden sin del er like positivt innstilt til disse initiativene. 

 

- Jeg har en forestilling om at lengre langdistanser for kvinner vil medføre større avstander mellom løperne på resultatlista, og at dette ikke nødvendigvis bidrar positivt for motivasjonen hos de nest beste til å satse for å tette luka opp til de beste.

- Snarere forestiller jeg meg at det er en viss fare for at flere trekker seg ut av kampen, hvilket vil være ugunstig for både elite- og breddekulturen i orientering. 

 


- Angående å ha henholdsvis 10- og 7 etapper for damestafettene i Tiomila og Jukola, så vil den umiddelbare konsekvensen være at det stiller færre lag til start. Om det på sikt vil oppmuntre flere damer til å delta for å fylle opp lag, eller om det tvert imot avskjærer de som allerede var på vippen, er jeg usikker på.

- Min opplevelse i o-klubber som Lillomarka o-lag og OK Pan (Danmark) er imidlertid at det jobbes med å fylle så mange dame- og herrelag som mulig, og at fokuset ligger på å inkludere så mange løpere som mulig, hvorav antall lag bare er summen av klubbens motiverte løpere.

- Selve justeringen på antall etapper i damestafettene er en forholdsvis harmløs handling, spørsmålet er snarere om det medfører en positiv rekruttering av dameløpere, eller om den eneste konsekvensen er færre lag til start? 


 

- I forlengelsen av antall etapper i Tiomila og Jukola er det også fremmet forslag om at damestafetten skal foregå om natten, på samme måte som for herrene. Igjen - det er ingen tvil om at herrer og kvinner blir forskjellsbehandlet her, men igjen er jeg i tvil om hvorvidt nattstafetter vil bidra positivt til rekruttering av kvinneløpere på elite- og breddenivå, eller ei.


- Jeg har inntrykk av at det ikke er like mange kvinner som er like motivert for å løpe natt som det er menn - men dette er en subjektiv oppfatning, så det kan være jeg tar helt feil. Per nå er det svært få nattløp av betydning for damer, og det oppmuntrer heller ikke til å prioritere natt-o i treningen. Det kan tenkes at flere nattløp bidrar til økt motivasjon for natt-trening, og at konsekvensen blir at man mestrer det bedre og har mer glede av det.


- Jeg synes det gir god mening å ha flere nattløp også for kvinner, slik at det ikke blir ett halvhjertet løp i sesongen (som det ofte blir for de få som stiller til start i f.eks. NM natt). Jeg tror det kan være fornuftig å implementere flere nattløp og stafetter (som f.eks. Night Hawk), og se hvordan responsen er der, før man eventuelt beslutter å gjøre endringer i stafetter som Tiomila og Jukola, som har så dype røtter i en lang tradisjon og som også favner så bredt om ulike nivåer. 
 

 

- En av grunnene til at jeg har så stor glede av o-idretten er at jeg opplever at det virkelig inkluderer alle - elite og bredde, gamle som unge. Vi møtes alle på de samme arenaene og løper de samme konkurransene. Det finnes løyper for alle nivåer, hvilket gjør at hele familien kan reise sammen og delta på sitt nivå.

- Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal slå oss til ro med slik vi har det nå, men jeg tror det er høyst viktig å anerkjenne den ydmyke og jordnære kulturen som finnes i o-miljøet. Jeg tror vi skal være varsomme med å skape større avstander mellom elite og bredde - hvilket jeg har en viss frykt for at kan skje dersom vi forlenger langdistansene eller endrer dagstafettene til nattstafetter.

- Personlig er jeg motivert og trent for 90 minutter langdistanse og nattetappe på Tiomila - men dersom det betyr at en andel av bredden trekker seg så ønsker jeg likevel ikke å gjøre en slik endring.

- Jeg synes det er offensivt og fint at flere av de svenske eliteløperne har gått frem med dette initiativet om å minske forskjellene mellom kvinner og menn i orientering. Samtidig ønsker jeg å høre hva dameløpere som ikke er på elitenivå mener om disse forslagene - både de som ønsker å ta steget opp, men ikke minst også de som kun deltar for gleden sin skyld.